TeenerTimeZeker voor de tieners is het hebben van een groep vrienden / leeftijdsgenoten die ook met de kerk verbonden zijn, van levensbelang voor hun geloof. Je zou kunnen denken aan een eigen plek voor de tieners, de parochie-kelder of zolder, die ze zelf mogen opknappen en inrichten. Een goede combinatie van geloofsvorming, inzet voor de naaste en vriendschap zou gezocht moeten worden. Geef de tieners ook een plek in de zondagsviering of denk aan eigen gebedsavonden of een Taizé groep.