Tien tips voor Jaar van het GeloofBisschoppen in Amerika hebben tien tips opgesteld voor het Jaar van het Geloof. Bisschop David Ricken van het bisdom Green Bay (Wisconsin) maakte de lijst. Hij is voorzitter van de commissie voor Evangelisatie en catechese van de Amerikaanse bisschoppenconferentie. Tien tips voor Jaar van het GeloofBisschoppen in Amerika hebben tien tips opgesteld voor het Jaar van het Geloof. Bisschop David Ricken van het bisdom Green Bay (Wisconsin) maakte de lijst. Hij is voorzitter van de commissie voor Evangelisatie en catechese van de Amerikaanse bisschoppenconferentie.

De tien punten zijn deels ontleend aan de aanbevelingen van de Congregatie voor de Geloofsleer bij de apostolische brief Porta fidei. Daarnaast zijn er punten die bij het katholieke leven horen. De hier volgende tekst is ontleend aan het bisdomblad van het bisdom Paramaribo (‘Omhoog’ 11-11-2012).

1. Neem deel aan de heilige mis

Het Jaar van het Geloof wil de persoonlijke ontmoeting met Jezus aanmoedigen. Dit gebeurt bovenal in de Eucharistie. Regelmatig naar de mis gaan versterkt het geloof door de Schriftlezingen, de geloofsbelijdenis, andere gebeden, sacrale muziek, de homilie, het ontvangen van de communie en deel zijn van de geloofsgemeenschap.

2. Ga te biecht

Katholieken putten kracht en groeien steeds dieper in hun geloof door deelname aan het sacrament van boete en verzoening. De biecht moedigt je aan om tot God terug te keren, berouw te tonen voor hun tekortkomingen en je leven open te stellen voor de kracht van Gods genezende genade. Het vergeeft de wonden van het verleden en geeft kracht voor de toekomst.

3. Verdieping in het leven van de heiligen

De heiligen zijn tijdloze voorbeelden van hoe een christelijk leven te leiden en bronnen van onuitputtelijke hoop. Niet alleen waren zij zondaren, die bleven proberen om dichter tot God te komen, maar zij zijn ook voorbeelden van hoe God te dienen: door onderricht, missiewerk, liefdadigheid, gebed en simpelweg altijd proberen God te behagen in de gewone handelingen en besluiten van het dagelijks leven.

4. Lees dagelijks de Bijbel

De heilige Schrift is de primaire toegang tot het Woord van God en vertelt ons het verhaal van de verlossing van de mens. Door middel van lectio divina (bezinnend lezen van de Bijbel) of een andere methode, kun je steeds meer in harmonie gaan leven met het Woord van God.

5. Lees de documenten van Vaticanum II

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) luidde een grote vernieuwing in. Wanneer wij als Kerk de 50ste verjaardag van dit Concilie vieren, bezinnen wij ons op de wijze hoe het de heilige mis heeft beïnvloed, de rol van de leken, hoe de Kerk naar zichzelf kijkt en haar relatie met andere christenen en niet-christenen. Om deze vernieuwing voort te zetten moeten katholieken begrijpen wat het Concilie leert en hoe het leven van de gelovigen daarmee verrijkt wordt.

6. Bestudeer de Catechismus

Precies dertig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie werd de Catechismus van de Katholieke Kerk uitgegeven (1992). De Catechismus omvat de geloofsleer, de moraalleer, de leer over het gebed en de sacramenten van de Katholieke Kerk in één boek. De Catechismus is een waardevolle bron om te groeien in het geloof.

7. Vrijwillige inzet in de parochie

Het Jaar van het Geloof kan niet alleen maar draaien rond studie en bezinning. Een gezond begrip van de Bijbel, het Concilie en de Catechismus moet vertaald worden in handelen. De parochie is de beste plaats om te beginnen. De talenten van elke persoon dragen bij aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Er zijn verschillende taken en functies te vervullen in de parochie en elke gelovige moet zich tot inzet uitgenodigd weten.

8. Hulp aan de mens in nood

De Kerk moedigt katholieken aan om te geven aan liefdadigheid en zich vrijwillig in te zetten om de armen te helpen gedurende het Jaar van het Geloof. Dit betekent dat wij Christus persoonlijk ontmoeten in de armen, de gemarginaliseerden en de kwetsbaren. In het helpen van de medemens kom je oog in oog te staan met Christus en geef je zo een voorbeeld aan de rest van de wereld.

9. Nodig een vriend of vriendin uit voor de heilige mis

Het Jaar van het Geloof mag dan een mondiaal bereik hebben, waarbij de aandacht wordt gericht op vernieuwing van het geloof en evangelisatie voor heel de Kerk, maar de werkelijke verandering vindt plaats op lokaal niveau. Een persoonlijke uitnodiging kan een wereld van verschil betekenen voor iemand die is afgedreven van het geloof of zich vervreemdt voelt van de Kerk. Iedereen kent zulke mensen, dus iedereen kan een hand van liefdevolle verwelkoming uitstrekken.

10. Maak de zaligsprekingen tot deel van het dagelijks leven

De zaligsprekingen (Matteüs 5,3-12) bieden ons een rijk en duidelijk program voor het christelijk leven. Hun wijsheid kan allen helpen om meer nederigheid, geduld, rechtvaardigheid, transparantie, liefde, vergevingsgezindheid en vrijheid te tonen. Het is precies het voorbeeld van een geleefd geloof dat nodig is om mensen tot de Kerk aan te trekken in dit jaar.

Zie ook