Thuisonderwijs - zo gek nog nietMinister Van Bijsterveldt wil de mogelijk­heid van thuis­onderwijs (verder) beperken, omdat enkele moslim­kinderen momen­teel geen onder­wijs krijgen. Volgens ouders die hun kinderen thuis onder­wijzen, is deze opzet niet alleen hun recht, maar ook voor alle betrokkenen positief. Minister Van Bijsterveldt wil de mogelijkheid van thuisonderwijs (verder) beperken, omdat enkele moslimkinderen momenteel geen onderwijs krijgen. Volgens ouders die hun kinderen thuis onderwijzen, is deze opzet niet alleen hun recht, maar ook voor alle betrokkenen positief.

Thuisonderwijs - zo gek nog niet Dat blijkt uit een artikel in Katholiek Nieuwsblad van deze week, waarin twee katholieke echtparen, Suijkerbuijk en Kamp, vertellen waarom ze voor deze drastische stap kozen en hoe thuisonderwijs in zijn werk gaat.

Cissy Suijkerbuijk vertelt: “We vroegen ons af of onze verantwoordelijkheid als ouders niet meer inhield dan onze kinderen bij school afleveren en tweemaal per jaar tien minuten met de leerkracht over ons kind spreken.”

Hun ervaring correspondeert met wetenschappelijk onderzoek in de VS, waar meer dan twee miljoen kinderen thuisonderwijs genieten. Thuisonderwijs maakt kinderen zelfstandiger, betrokkener en socialer en in kennis lopen ze vooruit.

Natuurlijk kost het tijd: tijd van voorbereiding en tijd van lesgeven, maar het schoolse element duurt meestal maar twee uur per dag, waarin net zoveel kennisoverdracht plaatsvindt als op een hele dag op school. De rest van de tijd is voor andere soorten vorming – de natuur in, leren koken, klussen – die voor kinderen ook belangrijk zijn. Cissy: “Het vraagt wel degelijk offers van de ouders. Ik begrijp goed dat niet alle ouders deze keuze maken. Thuisonderwijs is niet voor ieder gezin mogelijk. Waar het om gaat, is dat ouders bewust hun verantwoordelijkheid nemen.” (KN)

Een gratis editie van Katholiek Nieuwsblad is te bestellen via www.katholieknieuwsblad.nl/proefnummer.html