Thuisonderwijs (video still van RTV Rijnmond)Katholiek Nieuws­blad en Refor­ma­to­risch Dagblad plaatsen op hun website een opinie-artikel van Mr. Peter den Boef en mr. Bart Bouter over vrijheid van onderwijs. Intussen wil de gemeente Rotterdam een eind maken aan thuis­onderwijs.
Katholiek Nieuwsblad en Reformatorisch Dagblad plaatsen op hun website een opinie-artikel van Mr. Peter den Boef en mr. Bart Bouter over vrijheid van onderwijs. Intussen wil de gemeente Rotterdam een eind maken aan thuisonderwijs.

Thuisonderwijs (video still van RTV Rijnmond) De vrijstelling van de leerplicht staat onder druk. Volgens de Leerplichtwet zijn ouders verplicht om te zorgen dat hun kinderen als leerling bij een school staan ingeschreven en deze school geregeld bezoeken. Ouders kunnen hiervan alleen ontheffing krijgen als er in hun omgeving geen school is te vinden die aansluit bij hun geloofsrichting.

Katholiek Nieuwsblad: Overheid, handen af van onderwijsvrijheid

“In dat geval mogen zij hun kinderen thuis zelf onderwijs geven. Maar in de wet is niet opgenomen dat ouders daar dan toe verplicht zijn. In het belang van het kind vindt Dekker dat een onwenselijke situatie. Hij wil de mogelijkheid van die vrijstelling van de leerplicht daarom afschaffen, blijkt uit zijn brief van 27 oktober 2014. Dat is onwenselijk en bovendien een inbreuk op de rechten van ouders. Maar niet alleen de staatssecretaris voert een strijd tegen de vrijstelling op godsdienstige gronden. Ook leerplichtambtenaren eisen steeds vaker van ouders dat zij hun gewetensstrijd en bezwaren concreet maken. De overheid dient zich daar echter niet in te mengen.”

AD: 'Geen thuisles door gevaar radicalisme'

“De pogingen van de gemeente Rotterdam een einde te maken aan het thuisonderwijs zijn mede ingegeven door angst voor de radicale islam. Dat stellen bronnen op het Rotterdamse stadhuis. Acht kinderen hebben op basis van het salafisme, een fundamentalistische stroming in de soennitische islam, vrijstelling van de Leerplichtwet gekregen en krijgen thuis les van hun ouders.”

RTV Rijnmond: Patricia en Paul Kamp uit Rotterdam geven thuisonderwijs

Op YouTube staat een video van RTV Rijnmond van 3 maart waarin Patricia en Paul Kamp uit Rotterdam aan het woord komen die thuisonderwijs geven.

Meer informatie over thuisonderwijs

Op het internet is veel informatie te vinden over thuisonderwijs.