In liefde verenigd - Theologie van het lichaamWie voor het eerst de term Theologie van het Lichaam hoort, zal niet de enige zijn die zijn wenkbrauwen fronsend optrekt. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar blijkt bij nader inzien een verrassende schat in zich te dragen over de mens in relatie tot God en elkaar en over de betekenis van de seksualiteit binnen Gods schepping.
Wie voor het eerst de term Theologie van het Lichaam hoort, zal niet de enige zijn die zijn wenkbrauwen fronsend optrekt. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar blijkt bij nader inzien een verrassende schat in zich te dragen over de mens in relatie tot God en elkaar en over de betekenis van de seksualiteit binnen Gods schepping.

In liefde verenigd - Theologie van het lichaamIn de jaren 1979 tot 1984 sprak de vorige paus, Johannes Paulus II, in zijn woensdagcatecheses vijf jaar lang over de betekenis van de lichamelijkheid en in het bijzonder over de betekenis van de seksualiteit van de mens binnen Gods scheppings- en heilsplan. Hij ging daarbij uit van het Woord van God, de menselijke ervaring en hun onderlinge harmonie.

Cursus

Afgelopen vrijdag startte een cursus over de Theologie van het Lichaam in Oss. In een zestal avonden zet kapelaan Luc Simons uiteen wat de Theologie van het Lichaam inhoudt. Onderwerpen als ´Wie is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen?´, ´Het verlies van de ware liefde; herschepping in Christus´, ´Roeping tot heiligheid´, ´Huwelijk als sacrament´ en de ´Verlossing door Christus´ komen aan bod.

In feite, zo legde de inleider op de eerste avond aan de circa zestien aanwezigen uit, heeft paus Johannes Paulus II met zijn Theologie van het Lichaam kennis uit de Schrift en de traditie van de Kerk op een dusdanige manier bij elkaar gebracht dat een schat die er altijd al in verborgen lag, nu zichtbaar is geworden. Die schat betreft een nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk en geeft een nieuwe en frisse kijk op de betekenis van de seksualiteit.

Veel deelnemers, ook aan eerdere cursussen, willen er graag zelf kennis van nemen omdat zij kortgeleden getrouwd zijn of op het punt staan. Ook wanneer de kinderen in de tienerleeftijd komen, willen ouders graag op een duidelijke en mooie manier hun kinderen de schat van de seksualiteit kunnen overbrengen. Hoe dan ook, het blijkt voor iedereen, jong of oud, gehuwd of niet, een enorme verdieping in je geloof te zijn. Zeker in deze tijd en samenleving waarin vooral seksualiteit en de kijk op de mens zo ver zijn afgedreven van de oorsponkelijke bedoeling van God.

Publicaties

In de loop van de jaren zijn er diverse boeken over verschenen, congressen aan gewijd en cursussen over gegeven. Pas sinds kort is er een eerste Nederlandse studie en wetenschappelijke publicatie aan gewijd door theologiestudent Simon Dankers. In Katholiek Nieuwsblad van deze week zegt hij over de Theologie van het Lichaam: “De paus analyseert eerst de mens zelf als persoon en daarna hoe hij in relatie tot de ander staat.” In zijn publicatie In liefde verenigd. Menselijke relaties en de ‘Theologie van het lichaam’ van paus Johannes Paulus II heeft Simon Dankers “uit het brede spectrum van onderwerpen het thema menselijke relaties genomen en daarvan een selectie gemaakt”.

Simon Dankers, die eerst filosofie en theologie studeerde aan het grootseminarie van het bisdom Haarlem, vervolgt momenteel zijn studie aan de theologische faculteit van de Philosophisch-theologische Hochschule in St. Augustin, Duitsland. Tegenover KN sprak hij de hoop uit dat zijn boek wellicht als basis kan dienen voor verdere studie en catechese.

Simon Dankers, In liefde verenigd. Menselijke relaties en de ‘Theologie van het lichaam’ van paus Johannes Paulus II, Uitg. Colomba , 119 pp., € 12,60, ISBN 978 90 73810 84 6

Op deze site vind je een pagina over de Theologie van het Lichaam waarop een groot aantal publicaties vermeld staat.