Eat ham!Dankzij allerlei Amerikaanse films en sitcoms is iedere Nederlander wel bekend met het begrip Thanksgiving. Dit jaar wordt het in de Verenigde Staten gevierd op donderdag 24 november 2016. Dankzij allerlei Amerikaanse films en sitcoms is iedere Nederlander wel bekend met het begrip Thanksgiving. Dit jaar wordt het in de Verenigde Staten gevierd op donderdag 24 november 2016.

Thanksgiving is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarbij God gedankt wordt voor de oogst, maar ook voor gezondheid, relaties, en wat dies meer zij. In de Verenigde Staten is het de derde zondag van november; in Canada de tweede maandag van oktober, omdat daar de oogst nou eenmaal eerder eindigt.

Gezinsdag

Thanksgiving is typisch een gezinsdag. Niet zelden worden honderden miles afgelegd om thuis met het gezin of met de familie dit feest van dankbaarheid te vieren. En omdat deze feestdag altijd op donderdag valt, krijgen werknemers vaak ook vrijdag vrij waardoor een lang weekend ontstaat. Omdat velen deze vrijdag gebruiken om alvast te gaan shoppen voor Christmas, en winkeliers daardoor uit de rode cijfers komen, heet deze vrijdag ook wel black Friday.

Eat ham!Minder blij zijn de kalkoenen. Kenmerkend op Thanksgiving verschijnt in ieder gezin wel een turkey met stuffing op tafel die soms wel, maar vaak ook niet zo best is klaar­ge­maakt. Andere kenmerkende ‘lekker­nijen’ die ter tafel komen zijn mashed potatoes (aardappel­puree), sweet potatoes (zoete aardappels), green beans (spercie­bonen), cranberry sauce (veen­bessen­compote) en als toetje onder andere pumpkin pie (pompoen­taart).

Natuurlijk gaat het niet (alleen) om voedsel. Thanksgiving stamt van de pilgrim fathers die zo'n 400 jaar geleden een neder­zetting stichtten in Plymouth, Massachusets. Na een mislukte oogst konden ze, dankzij hulp van de indianen, in november alsnog oogsten.

In veel gezinnen wordt voor het eten gebeden en vervolgens vertellen alle gezinsleden een voor een waar ze het afgelopen jaar speciaal dankbaar voor zijn. Zo wordt een moment stilgestaan bij alle goede dingen die we van God mogen ontvangen.

Een andere mooie traditie is om iemand die het niet zo breed heeft, of die ontheemd is of onbekend met de traditie, uit te nodigen en te vergasten op alle lekkers en deelgenoot te laten zijn aan het feest. Wie als expat heeft gewerkt in de Verenigde Staten is deze dag ongetwijfeld bij iemand thuis uitgenodigd.

Nederland

In Nederland kennen we onder katholieken ook wel ‘Oogstdankdag’ (en in protestantse kringen heet het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’). Het gebruik om God te danken voor de oogst stamt uit de vijfde eeuw maar is in de loop van de tijd in onbruik geraakt. In 2005 hebben de Nederlandse bisschoppen echter besloten het weer op te nemen op de liturgische kalender en daarmee aan te sluiten bij de protestantse bid- en dankdagen.

Oogstdankdag in HeilooMet name in Heiloo is er jaarlijks in september een oogstdankdag – dit jaar was er op 7 september weer een oogst­dank­dag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, georga­ni­seerd door de Land en Tuinbouw Organi­satie (LTO). Karakteris­tiek zijn de oogst­gaven, agrari­sche producten die na de vierin­gen zullen worden geschonken aan minder­bedeelden. Alle deel­ne­mers worden gevraagd producten van hun eigen boerderij mee te brengen.