Klei popje ter grootte van een kindje in de moederschoot van 12 wekenDe Senaat van de Amerikaanse staat Texas heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag inge­stemd met een wet waarin abortus na twintig weken zwanger­schap niet meer is toege­staan. Verder stelt de wet eisen aan de vestiging en opbouw van abortus­klinieken. De Senaat van de Amerikaanse staat Texas heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingestemd met een wet waarin abortus na twintig weken zwangerschap niet meer is toegestaan. Verder stelt de wet eisen aan de vestiging en opbouw van abortusklinieken.

illustratie: Christipedia  

Klei popje ter grootte van een kindje in de moederschoot van 12 weken
Popje van klei, gemaakt door Donna Lee, ter grootte van een kindje in de moederschoot van 12 weken.

Met 19 tegen 11 stemmen werd de wet aangenomen. Eén Democraat stemde met de Republikeinse meerderheid mee. Afgelopen week ging het Huis van Afgevaardigden van Texas al akkoord met het wetsvoorstel. Gouverneur Rick Perry heeft laten weten dat hij zijn goedkeuring aan de nieuwe wet geeft. Volgens Perry is de wet een “historische poging om het leven te beschermen”.

In de herkansing

Het was de tweede keer dat het voorstel in de Senaat van Texas kwam. De eerste keer strandde het doordat de Democratische senator Wendy Davis een redevoering hield van dertien (!) uur, waardoor de termijn voor de stemming was verstreken. Dit fenomeen staat bekend als filibusteren: extreem lang rekken van redevoeringen, met het doel een wetsvoorstel te vertragen of blokkeren. Bij het opnieuw behandelen van het wetsvoorstel is het met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Maximale termijn voor legale abortus

De aangenomen wet beperkt de termijn waarop een abortus mag worden gepleegd tot 20 weken. In Nederland is de maximale termijn voor abortus 24 weken. Er zijn in de praktijk al diverse voorbeelden van gezonde baby's die eerder dan 24 weken vanaf conceptie geboren werden, zelfs twee gezonde baby's die eerder dan 22 weken werden geboren. Omdat de termijn is vastgesteld op basis van de levensvatbaarheid van de ongeboren baby, zou een beperking van deze termijn in Nederland niet meer dan logisch zijn.

Verdere beperkingen

Bovendien verplicht de Texaanse wet abortusklinieken om ambulante chirurgische centra te worden, legt het strengere regels op voor het gebruik van de abortuspil RU486 en vereist het dat aborteurs binnen een straal van 50 km van de abortuskliniek toestemming hebben om bij complicaties een patiënt aan te brengen bij een ziekenhuis.

Jaarlijks worden in Texas tachtigduizend abortussen uitgevoerd (KN/Radio Vaticaan/KG)