Kardinaal KasperVerschillende kardi­nalen hebben vorige week kritiek geuit op de voor­stellen van kardinaal Kasper om her­trouwd gescheiden katho­lieken onder bepaalde voor­waarden tot de sacramenten toe te laten. Verschillende kardinalen hebben vorige week kritiek geuit op de voorstellen van kardinaal Kasper om hertrouwd gescheiden katholieken onder bepaalde voorwaarden tot de sacramenten toe te laten.

Kardinaal KasperKasper deed die op het consistorie in februari in zijn toespraak over huwelijk en gezin. Kardinaal Burke, hoofd van de hoogste kerkelijke rechtbank binnen de Kerk, zei in een interview met de Amerikaanse katholieke zender EWTN dat de voorstellen van Kasper in strijd lijken met de katholieke leer en het kerkelijk recht.

“Het huwelijk is niet gebaseerd op een waarheidsbegrip dat zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft, maar op de woorden van Jezus in het Evangelie. Jezus leerde dat het huwelijk onontbindbaar is. Het toelaten van hertrouwd gescheiden katholieken tot de sacramenten is naar mijn inschatting, als kerkelijk rechter, niet mogelijk”, aldus Burke.

Ook de kardinalen Müller (prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer), Brandmüller, Bagnasco (voorzitter van de Italiaanse bisschoppen­conferentie), Sarah (hoofd van Cor Unum), Re (“ik ben tegen het rapport”), Piacenza, Scola en Ruini zijn tegen de voorstellen van Kasper, meldt de Italiaanse krant La Stampa.

‘Hypothese’

Kardinaal Carlo Caffarra van Bologna, die zich als moraaltheoloog onder meer aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen met huwelijk en gezin bezighield, gaf vorige week in Il Foglio een interview over de mogelijkheid om hertrouwd gescheiden katholieken tot de communie toe te laten.

Caffarra werd onder meer gevraagd hoe hij dacht over het voorstel van Kasper om voor deze mensen een boeteperiode in te lassen zodat ze weer de communie kunnen ontvangen. Volgens Caffarra is het nodig eerst antwoord te geven op de vraag “wat is er van het eerste, geldig gesloten en voltrokken, huwelijk geworden?”, voordat kan worden ingegaan op de “hypothese” van het toelaten van hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten.

‘En het eerste?’

Caffarra: “Als de Kerk de hertrouwd gescheidenen tot de Eucharistie toelaat, moet ze het tweede huwelijk geldig verklaren. Dat is logisch. Maar dan vraag ik wederom, wat is er van het eerste huwelijk geworden? Men zegt dat het tweede geen echt tweede huwelijk kan zijn gezien het feit dat bigamie tegen het Woord van de Heer ingaat. En het eerste? Is het ontbonden? Maar de pausen hebben altijd geleerd dat de bevoegdheid van de paus niet zo ver kan komen: over het geldig gesloten en voltrokken huwelijk heeft de paus geen macht.”

‘Niemand geeft antwoord’

“De voorgestelde oplossing doet denken dat het eerste huwelijk blijft bestaan, maar tevens dat een tweede vorm van samenleving bestaat, die door de Kerk erkend zou zijn. Er zou dus een uitoefening van buitenechtelijke menselijke seksualiteit bestaan die door de Kerk als legitiem wordt beschouwd. Daarmee wordt echter de dragende zuil van de kerkelijke leer over seksualiteit verloochend! Als het zover is dan kunnen we ons afvragen: ‘En waarom niet het ongehuwd samenwonen? En waarom niet de homoseksuele relaties?’ Daarom de eenvoudige fundamentele vraag: wat is er van het eerste huwelijk geworden? Maar niemand geeft antwoord.”

‘Definitief’

“Johannes Paulus II zei in 2000 in een toespraak dat ‘het duidelijk is dat het leergezag van de Kerk leert, als een leer die als definitief dient te worden gehouden, dat de bevoegdheid van de paus niet uitgebreid mag worden tot de geldig gesloten en voltrokken huwelijken, ook als deze leer nooit in plechtige vorm door een definiërende akte afgekondigd is’. De formulering is kerkrechtelijk-technisch: ‘leer die als definitief dient te worden gehouden’ betekent dat hierover geen discussie tussen theologen en geen twijfel onder de gelovigen toegestaan is.” (Katholiek Nieuwsblad)