Te weinig kinderen in EuropaEr worden in Europa te weinig kinderen geboren, waardoor dit werelddeel wegzinkt in een “demografische winter”. Om het tij te keren dienen de EU-landen een gezinsvriendelijk beleid te gaan voeren. Er worden in Europa te weinig kinderen geboren, waardoor dit werelddeel wegzinkt in een “demografische winter”. Om het tij te keren dienen de EU-landen een gezinsvriendelijk beleid te gaan voeren.

Dit schrijft het Institute for Family Policy (IPF) in vorige week in Brussel gepresenteerd rapport. Deze internationale organisatie, opgericht in Spanje, probeert om onafhankelijk van politiek en religie erkenning te verwerven voor “de sleutelrol die de basiseenheid van man, vrouw en kinderen speelt binnen de samenleving”.

Te weinig kinderen in Europa“Europa is een oud continent”, constateert zij. In 2008 waren er 774.000 minder geboorten dan in 1982, wat neerkomt op een daling van 12,5 procent. Het aantal mensen boven 65 jaar overtreft inmiddels het aantal jongeren beneden 14 jaar met 6,5 miljoen. In 1980 sloeg de balans met 36 miljoen door naar de andere kant. De gemiddelde leeftijd steeg sinds 1993 met drie jaar tot 40,3. Italië en Duitsland hebben de meeste ouderen. Ierland onderscheidt zich met juist een relatief omvangrijke jeugd.

De bevolking in de EU groeit nog wel, maar dat is te danken aan de immigratie. Op langere termijn treedt er krimp op. Bij voortzetting van de huidige trends telt de Unie in 2050 ongeveer 472 miljoen inwoners, tegen nu zo’n 500 miljoen. Het IPF waarschuwt dat de vergrijzing ernstige economische gevolgen zal hebben, met uiteindelijk aantasting van de welvaart.

De organisatie bepleit om in elk van de lidstaten een ministerie in het leven te roepen dat zich specifiek bezighoudt met gezinszaken. Voor doelgerichte maatregelen op dit terrein zouden de landen jaarlijks 2,5 procent van het bruto nationaal product opzij moeten zetten. Dat geld kan onder meer besteed worden aan belastingverlichting voor met name grote huishoudens, bijvoorbeeld in de vorm van een halvering van de btw op producten die nodig zijn voor de verzorging van kinderen, en aan beperking van de woonlasten. Een ander voorstel is om zwangere vrouwen iedere maand rechtstreeks uit de schatkist 125 euro toe te kennen. Het IFP signaleert dat ook bij de Europese Commissie weinig aandacht valt te bespeuren voor het gezin.

Het gepubliceerde rapport bevat veel cijfermatige gegevens. Zo vermeldt het dat vandaag de dag één op de drie kinderen buiten een huwelijk wordt geboren. In Estland, Slovenië, Zweden, Frankrijk en Bulgarije ligt het percentage in dit verband zelfs boven de 50.

In 2007 vonden er binnen de EU ruim 1,2 miljoen abortussen plaats ofwel 141 per uur. Het VK, Frankrijk, Roemenië en Italië lopen hierbij voorop. In één op de zeven gevallen gaat het om afbreking van een zwangerschap bij een tiener. In de meeste landen was er in de voorbije tien jaar overigens wel sprake van een daling van het aantal abortussen.

Verder zijn er jaarlijks meer dan een miljoen echtscheidingen. In België, Hongarije en Spanje strandt één op de drie huwelijken. (RefDag)