BoycottTargetBijna een jaar na­dat een gewraakt bericht op de web­site van de Ameri­kaanse winkelketen Target over inclu­si­vi­teit is geplaatst en een boycotcampagne werd gestart, heeft de CEO nu toch toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt, zo meldt de Wall Street Journal. Bijna een jaar nadat een gewraakt bericht op de website van de Amerikaanse winkelketen Target over inclusiviteit is geplaatst en een boycotcampagne werd gestart, heeft de CEO toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt, zo meldt de Wall Street Journal .

BoycottTargetOp 19 april 2016 werd een websitebericht geplaatst waarin Target verklaarde een inclusief beleid te voeren voor werk­nemers en klanten. Het bericht stelt o.a. dat klanten en werk­nemers gebruik mogen maken van de wc’s en kleedruimtes die niet over­een­komen met hun biologische geslacht. Diverse gezins­or­ga­ni­saties trokken onmiddellijk aan de bel omdat ze bang waren dat de veiligheid van kinderen en vrouwen in de knel kwam in winkels van Target. Er zijn diverse incidenten die bevestigen dat deze angst niet zonder reden was.

I pledge…

Onder andere de American Family Association startte een boycotactie en verzamelde toezeggingen (pledges) van mensen die beloven niet meer bij Target winkels te kopen. Binnen tien dagen stond de teller op 700.000 en begonnen de verkoopcijfers van de winkelketen die jaren achtereen opliepen, te dalen. Nu de boycotactie bijna een jaar loopt, is de mijlpaal van 1.500.000 toezeggingen bijna bereikt en dalen de verkoopcijfers nog steeds.

Wanneer straks de magische grens van 1½ miljoen ondertekenaars is overschreden, zullen de initiatiefnemers van de actie nogmaals in gesprek gaan met de directie van Target om te overleggen wat ze zouden kunnen doen om de boycot te beëindigen en hun klanten weer terug te krijgen.

Tendens van bedrijven die politiek bedrijven

In Amerika neemt een aanzienlijk aantal bedrijven een politiek standpunt in inzake controversiële zaken als transgenders wc-gebruik, het ‘homohuwelijk’ en abortus. Dat ze hiermee grofweg de helft van hun potentiële klanten tegen de haren instrijken, schijnt ze niet te deren. De #BoycottTarget actie bewijst -mogelijk geïnspireerd door de winst van Trump- dat de ‘zwijgende meerderheid’ door principiëel koopgedrag een vuist kan maken.