American Life League“Een ongeboren kindje moeten we niet ontmenselijken door te vragen ‘Wanneer komt het?’ Zelfs de verklaring dat leven begint bij ‘conceptie’ is tegenwoordig niet helder meer.” Judie Brown, de voorzitster van de American Life League, stelt dat het gebruik van onze taal van groot belang is in de strijd om het ongeboren leven te beschermen. American Life League“Een ongeboren kindje moeten we niet ontmenselijken door te vragen ‘Wanneer komt het?’ Zelfs de verklaring dat leven begint bij ‘conceptie’ is tegenwoordig niet helder meer.” Judie Brown, de voorzitster van de American Life League, stelt dat het gebruik van onze taal van groot belang is in de strijd om het ongeboren leven te beschermen.

In de VS hebben pro-abortusorganisaties de term ‘conceptie’ de definitie gegeven van ‘ingenesteld’ of ‘implantatie’, een definitie die al ingang gevonden heeft in de wetgeving. Menselijk leven vanaf conceptie betekent dan niet langer wat pro-lifers daaronder verstaan.

De taal-campagne van de League gaat volgens Brown over “de wortel van de boom die de duivel heeft geplant; als je die boom van zijn wortels haalt, maken we grote vooruitgang in het oplossen van de problemen die de taal de afgelopen jaren heeft veroorzaakt.”

Judie Brown, die vorige week op bezoek was bij het Vaticaan, strijdt ook tegen het beeld dat media van pro-lifemensen schetsen, alsof die fanatiek zouden zijn en wreed. “De enige reden daarvan is dat ze de waarheid niet willen horen.” Deze mensen zijn volgens haar niet wreed – als geen anderen zetten zij zich in voor moeder en kind en voor vrouwen na abortus. Mensen die voor het leven zijn moeten wel onderscheid maken tussen “de feitelijke zondige daad en de persoon die die zonde begaat. Je moet de zondaar liefhebben en de zonde haten”. (KN/Zenit)