Symposium katholiek onderwijs - Durven opvoeden‘Durven opvoeden’ is de titel van een onder­wijs­symposium op initiatief van de bisdommen ’s-Herto­gen­bosch en Breda in samen­werking met de provincie Noord-Brabant. Het sym­po­sium vindt plaats op maandag­middag 29 oktober in het Provinciehuis in Den Bosch. ‘Durven opvoeden’ is de titel van een onderwijssymposium op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Het symposium vindt plaats op maandagmiddag 29 oktober in het Provinciehuis in Den Bosch.

Symposium katholiek onderwijs - Durven opvoedenSpreker op het symposium is onder meer prof. dr. Wim van de Donk, commissaris der Koningin in Noord-Brabant en medeauteur van het rapport ‘School en Kerk verbinden’. Ondertitel van het symposium is ‘Overheid, school en kerk staan voor een gemeenschappelijke uitdaging’. Hebben overheid, school en kerk elkaar anno 2012 inhoudelijk nog iets te vertellen?

De tweede spreker is mr. drs. Michiel Peeters, studentenpastor van de Universiteit van Tilburg en docent in het voortgezet onderwijs. Het openingswoord komt voor rekening van bisschop drs. Antoon Hurkmans en het slotwoord voor bisschop dr. Jan Liesen.

Na de inleidingen is er een forumdebat waar naast Peeters aan deelnemen: mevr. dr. Erna Hooghiemstra directeur van het PON, een kennisinstituut op het sociale en culturele domein, alsmede bisschop dr. Jan Hendriks, referent van de Nederlandse bisschoppen voor het onderwijs.