Geslaagd symposium - Een seksuele revolutieDrie echtparen waren sprekers op het symposium, hetgeen een unicum genoemd mag worden. De echtparen waren Peter en Judith van Hoof, Marc en Nanja Borst en Stefan en Lisette van Aken.

Geslaagd symposium - Een seksuele revolutieDrie echtparen waren sprekers op het symposium, hetgeen een unicum genoemd mag worden. De echtparen waren Peter en Judith van Hoof, Marc en Nanja Borst en Stefan en Lisette van Aken.

Peter en Judith hebben als echtpaar samen theologie gestudeerd in Melbourne, Australië. Zij presenteerde een groot stuk humane antropologie.

Nanja is docente fertility-care, zij en haar man presenteerde het onderwerp “Omgaan met (on)vruchtbaarheid”.

Stefan en Lisette zijn werkzaam voor de afdeling Huwelijk en Gezin van Bisdom Haarlem-Amsterdam leidden het onderwerp “de betekenis van seksualiteit en vruchtbaarheid” in.

De organisatie lag voor een groot gedeelte bij de rector van de OLV-kerk, Rafael Ojeda.

Geslaagd symposium - Een seksuele revolutie