Beleidsnota De Kracht van het Gezin 2008
Kracht v/h gezin

Vogelenzang, za 23 okt
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk nodigt alle belangstellenden uit voor de studiemiddag ‘De kracht van het gezin’ om vanuit de katholieke sociale leer de positie van het gezin in Nederland te bezien.
Info: www.cslk.nl