Studiedag “Gezin en beschaving”In 1947 verscheen het boek “Family and Civilization” van de aan Harvard verbonden socioloog Carl Zimmerman. Hij beweert daarin dat de opkomst, bloei en het lot van de Westerse beschaving – en van beschavingen in het algemeen – nauw zijn verbonden met de heersende ideeën over gezin, huwelijk en famillie. In 1947 verscheen het boek “Family and Civilization” van de aan Harvard verbonden socioloog Carl Zimmerman. Hij beweert daarin dat de opkomst, bloei en het lot van de Westerse beschaving – en van beschavingen in het algemeen – nauw zijn verbonden met de heersende ideeën over gezin, huwelijk en famillie.

Studiedag “Gezin en beschaving”“The struggle over the modern family and its present rapid trend  toward a climactic breakup will be one of the most interesting and decisive ones in all history. So much is at stake,” schreef hij.

Tijdens deze studiedag gaan we in op de theorie van Zimmerman en verwante vragen.

  • Wat zeggen de sociale wetenschappen over de huidige staat van het gezin?
  • Welke ideeën liggen ten grondslag aan moderne opvattingen over het gezin?
  • Dragen die ideeën bij tot een “duurzame” cultuur?
  • Wat bedoelde Malcolm Muggeridge met “the great liberal death-wish?”

Daarnaast bespreken we de vraag in hoeverre het huidige fiscale en  juridische klimaat in Nederland het traditionele gezin ondersteunt dan  wel ondermijnt—en wat eventueel zou moeten veranderen.

Sprekers

Sprekers zijn onder meer Bart Jan Spruyt, Leonie  ten Have, Maarten Neuteboom, Jonathan Price, Diederik Boomsma, en Bas  Hengstmengel.

Studiedag

De studiedag vindt plaats op zaterdag 11 februari van 10:00 tot 17:00 uur in Amsterdam. Voor een lunch wordt gezorgd. De studiedag is bedoeld voor studenten, promovendi en ‘young professionals’. Deelnemers krijgen een exemplaar van een nieuwe editie van Family & Civilization en een reader thuisgestuurd.

Aanmelden kan tot 3 februari door CV en korte motivatie te e-mailen naar info@burkestichting.nl