Aanbieding van de petitie Stop Dokter CorrieOnder grote media­belang­stelling is dinsdag 19 november de petitie Stop Dokter Corrie aange­boden aan de Vaste Kamer­com­missie OCW. De tot dan toe 8000 ver­zamelde hand­teke­ningen werden in het Tweede Kamer­gebouw aan voor­zitter van mw A. Wolbert overhandigd. Onder grote mediabelangstelling is dinsdag 19 november de petitie Stop Dokter Corrie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie OCW. De tot dan toe 8000 verzamelde handtekeningen werden in het Tweede Kamergebouw aan voorzitter van mw A. Wolbert overhandigd.

Aanbieding van de petitie Stop Dokter CorrieEen grote delegatie van de commissie was naar de overhandiging gekomen. Zo waren vertegenwoordigd de PvdA, de VVD, de SP, de SGP, de PVV, 50Plus en de CU in de persoon van Joël Voordewind die zelf over dit onderwerp Kamervragen heeft gesteld.

Het Comité Bezorgde Ouders heeft gevraagd of de commissie er voor wil zorgen dat de petitie besproken wordt tijdens het Kamerdebat over wetgeving Media dat maandag a.s. 25 november plaatsvindt in de Tweede Kamer. Immers de taakomroep NTR, de makers van Dokter Corrie, hebben vanuit de overheid – vastgelegd in de mediawet – de opdracht onafhankelijk, onpartijdig en objectief werk te leveren.

In hun eigen missie staat het als volgt verwoord: De NTR maakt “informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden”. Dat de NTR zich met Dokter Corrie absoluut niet aan haar taak houdt, is duidelijk.

Door de grote mediabelangstelling kwamen er binnen twee dagen tijd nog eens 2000 handtekeningen bij. Het totale aantal, momenteel ruim 10.600, zal maandagochtend aan de Vaste Kamercommissie worden doorgegeven.