Oprichting Civitas ChristianaIn pelgrims­huis Casa Nova in de H. Land­stichting is woensdag 26 maart de stichting Civitas Christiana opge­richt. De stichting voegt zich in het inter­nationale netwerk van katholieke leken­bewegingen voor traditie, gezin en eigendom. In pelgrimshuis Casa Nova in de H. Landstichting is woensdag 26 maart de stichting Civitas Christiana opgericht. De stichting voegt zich in het internationale netwerk van katholieke lekenbewegingen voor traditie, gezin en eigendom.

Oprichting Civitas Christiana - V.l.n.r. Emeterio Ferrés Arrospide, hertog Paul von Oldenburg, Caio Xavier da Silveira, en de twee drijvende krachten in Nederland achter de stichting Hugo Bos en Michiel Hemminga.De oprichting gebeurde door de onder­tekening van de stichtings­akte door hertog Paul von Oldenburg, directeur van het Brusselse bureau van de federatie Pro Europa Christiana. Ook onder­tekende Caio Xavier da Silveira, president van TFP Frankrijk en Emeterio Ferrés Arrospide, eveneens lid van TFP. De stichting voegt zich dus in het inter­nationale netwerk van katholieke leken­bewegingen voor traditie, gezin en eigendom (Traditon, Family & Property) gebaseerd op het gedachte­goed van de Braziliaanse cultuur­filosoof en historicus prof. Plinio Corrêa de Oliveira.

Doelstelling

De stichting wil haar doel, de verdediging en bevordering van de christelijke beschaving in Nederland, nastreven door publicaties en het geven van vorming door middel van symposia, cursussen en zomer- en winter­scholen. Ook wil de stichting straat­campagnes voeren en de bewustwording bevorderen door het organiseren van en deelnemen aan manifes­taties.

De leer van de katholieke Kerk is daarbij leidend, samen met het gedachte­goed van prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Dat houdt het verdedigen in van het gezin in de vorm van het huwelijk tussen man en vrouw en de bescherming van het leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. De stichting wil ook in het geweer komen tegen vormen van staats­indoctrinatie, onder meer via het onderwijs. Zij stelt daar het recht van ouders tegenover om hun kinderen op te voeden volgens de eigen overtuiging.

Pater Koopman

De onder­tekening vond plaats op woensdag 26 maart, feestdag van de H. Ludger (742-809), een van de vroegste geloofsverkondigers in onze streken. Tegelijk sluit de oprichtings­akte uitdrukkelijk aan bij het pro-lifewerk van pater Koopman, die tevens de verering van Onze Lieve-Vrouwe van Fatima voorstond. “Wij weten ons door pater Koopman geïnspireerd en zien ons werk als de voort­zetting van het werk dat hij begonnen is”, aldus de akte van oprichting. (Katholiek Nieuwsblad)