Pater Lombardi, woordvoerder van het VaticaanZaterdagavond 18 oktober, kort nadat de synodevaders er over hadden gestemd werd het slotverslag van de buitengewone synode over huwelijk en gezin uitgedeeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grondtekst, het Italiaans. Zaterdagavond 18 oktober, kort nadat de synodevaders er over hadden gestemd werd het slotverslag van de buitengewone synode over huwelijk en gezin uitgedeeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grondtekst, het Italiaans.

De vertaling in andere talen kost enige tijd, omdat die zorgvuldig moet zijn. Ook de toespraak die paus Franciscus ter afsluiting van de synode heeft gehouden, werd uitgedeeld.

Pater Lombardi, woordvoerder van het Vaticaan Bijzonder is dat in het eindverslag ook zichtbaar was hoeveel synodevaders voor of tegen elk afzonderlijk punt in het document hebben gestemd. Dit met het oog op de grootst mogelijke transparantie, aldus de woordvoerder van het Vaticaan pater Lombardi. Zo is te zien dat drie van de in totaal 62 punten niet de vereiste tweederde meerderheid van de stemmen hebben gehaald. Voor deze punten waren meer dan een-en-zestig tegenstemmen. Pater Lombardi onderstreepte nadrukkelijk dat dit einddocument van deze synode, geen uiteindelijk standpunt, maar een werkdocument is, waar de bisschoppenconferenties wereldwijd zich mee kunnen voorbereiden op de gewone bisschoppensynode in 2015.

De paus hield een toespraak ter afsluiting van de synode, waarin hij waarschuwde tegen meerdere valkuilen van de theologie zoals wettisisme, waarbij men zich laat opsluiten in de wet en wat al bekend is, zonder zich door God te laten verrassen; ook waarschuwde hij tegen een ‘destructieve goedheid’ die door een misleidende barmhartigheid wonden laat bestaan zonder ze te genezen; ook had hij het over de verleiding om het kruis te verlaten om de mensen tevreden te stellen; tevens waarschuwde hij enerzijds voor het verwaarlozen van het ‘depositum fidei’ (het overgeleverde geloof) en anderzijds het voorbijgaan aan de realiteit. .

Een belangrijk punt uit het einddocument is dat een tweederde meerderheid van de synodevaders heeft gestemd voor onderzoek naar de mogelijkheden om de procedure voor het nietig verklaren van een kerkelijk huwelijk te versnellen. (Rkkerk.nl)

Links

Hieronder kunnen de Italiaanse teksten worden gedownload in PDF.

De Engelse vertaling van beide teksten wordt een dezer dagen verwacht.