Paus op Wereldgezinsdage: stem gezin en arbeid op elkaar afAan het slot van de Wereld­gezins­dagen in Milaan heeft paus Benedictus XVI gepleit voor gezins­vriendelijker rege­lingen ten aanzien van arbeid. Voor een menselijke samen­leving is het onont­beer­lijk arbeids­tijden en de eisen van het gezin op elkaar af te stemmen. Het gezinsleven is de “eerste en onvervang­bare school van de maat­schappelijke deugden”. Paus op Wereldgezinsdage: stem gezin en arbeid op elkaar afAan het slot van de Wereldgezinsdagen in Milaan heeft paus Benedictus XVI gepleit voor gezinsvriendelijker regelingen ten aanzien van arbeid. Voor een menselijke samenleving is het onontbeerlijk arbeidstijden en de eisen van het gezin op elkaar af te stemmen. Het gezinsleven is de “eerste en onvervangbare school van de maatschappelijke deugden”.

De paus pleitte ook voor behoud van de arbeidsvrije zondag. En hij sprak ook zijn bijzondere verbondenheid uit met hertrouwde gescheiden mensen. Hij riep de bisdommen op “gepaste initiatieven” te nemen om de betreffende mensen “nabij te zijn”. (KN)

Lees verder