Stichting MagnoliaPer komend school­jaar, 2017-2018, gaat in de regio ’s-Hertogenbosch een katholieke basis­school van start. Maandag 10 juli vindt om 20.00 uur een informatie­avond plaats voor geïnteresseerden. Per komend schooljaar, 2017-2018, gaat in de regio ’s-Hertogenbosch een katholieke basisschool van start. Maandag 10 juli vindt om 20.00 uur een informatieavond plaats voor geïnteresseerden.

Per komend schooljaar 2017-2018 start Stichting Magnolia in de regio 's-Hertogenbosch met een nieuwe hoogkwalitatieve katholieke basisschool. De school is internationaal georiënteerd en biedt geïntegreerd onderwijs voor Nederlandse en niet-Nederlandse kinderen. De school zal in elk geval in haar eerste jaar privaat gefinancierd zijn en starten met één klas voor kinderen van 3 t/m 5 jaar. Elk volgend schooljaar zal een leerjaar worden toegevoegd.

Maandag 10 juli vindt er om 20.00 uur een informatieavond plaats in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, ’s-Hertogenbosch. Info: www.stichtingmagnolia.org

Stichting Magnolia

Stichting MagnoliaStichting Magnolia is in 2016 opgericht door expat- en Nederlandse ouders, leraren en onderwijskundigen. Zij delen de wens en behoefte in de regio ’s-Hertogenbosch hoog-kwalitatief internationaal georiënteerd basisonderwijs te realiseren vanuit een katholieke traditie. Tot nu toe is het zo dat expats voor onderwijs dat op hun kinderen is aangepast, aangewezen zijn op internationale scholen. Op die scholen mogen Nederlandse kinderen vervolgens niet worden toegelaten. Expatkinderen worden niet geholpen om in de Nederlandse maatschappij te ‘wortelen’. Nederlandse kinderen kunnen niet profiteren van de culturele rijkdom van expatkinderen. Die scheiding wil Stichting Magnolia doorbreken.

Visie op onderwijs

Het team van Stichting Magnolia wil een goede opvoeding van kinderen bevorderen en wil kinderen helpen zichzelf te worden door hen binnen te leiden in de werkelijkheid, inclusief de betekenis ervan. De Magnolia. Opvoeden is ook laten zien dat het leven de moeite waard is. Daarom verstaat Magnolia onder ‘goede opvoeding’ een opvoeding die kinderen helpt om zichzelf te worden door het ervaren van betekenis. Dit betekent het ervaren van de schoonheid en de waarde van zichzelf, van anderen en van de werkelijkheid. Dat alles in gezelschap van andere kinderen en een volwassene en door diens voorbeeld. Het impliceert zowel de waardering van de lokale Brabantse cultuur als een sterke internationale, Europese focus, waarin Nederlandse en expatkinderen samen leren.

In dialoog

De Stichting wil ook graag met bestaande scholen het gesprek aangaan over deze nieuwe visie op onderwijs. Daarote heeft Stichting Magnolia haar visie vormgegeven als een impressie van een ideale school en neergelegd in het document ‘Het Avontuur van Vraag en Antwoord’. Het is de basis van waaruit Stichting Magnolia de dialoog wil aangaan met schoolbesturen en andere private en publieke partners die bij willen dragen aan verwezenlijking van dergelijk onderwijs.