Vroeg op Stap.nlDe gemeente Hoorn heeft een belang­rijke stap genomen in het Project Jeugd en Alco­hol door in te stemmen met ver­vroegde slui­tings­tijden voor de horeca.
De gemeente Hoorn heeft een belangrijke stap genomen in het Project Jeugd en Alcohol door in te stemmen met vervroegde sluitingstijden voor de horeca.

Vroeg op Stap.nl In het gemeentehuis te Hoorn stemde, na een verhitte discussie van ruim drie uur, de Hoornse gemeenteraad met meerderheid in met het Project Jeugd en Alcohol. Dit is een enorme opsteker voor de Stichting Vroeg op Stap. De actiegroep verwacht dat er meer gemeenten zullen volgen, aangezien vele in afwachting waren van deze West-Friese voortrekker.

Twee Friese moeders zijn in 2007 een handtekeningactie gestart op internet om in Nederland de horecasluitingstijden te vervroegen naar 02.00 uur. Vervolgens zijn in maart 2008 120.000 digitale handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer ten behoeve van het burgerinitiatief.

Momenteel streeft Vroeg op Stap naar regionale afspraken tussen gemeenten om gelijkluidende regeling van de sluitingstijden in de horeca te organiseren. Vorige maand november heeft de actiegroep een dringende oproep gedaan aan alle Friese gemeenten om de horecatijden te vervroegen en te harmoniseren.

In de campagne van Vroeg op Stap is het van groot belang wat andere gemeenten gaan doen, met name in Noord-Holland (West-Friesland). Hoorn en vier andere Noordhollandse gemeenten hebben hun nek durven uit steken. Vroeg op Stap gaat er nu vanuit dat, als één schaap over de dam is, er meer zullen volgen. Inclusief de horecaondernemers. Immers, Vroeg op Stap is voor een integrale aanpak, samen met andere gemeenten, ten behoeve van de volksgezondheid en de toekomst van de jeugd.
  
Info: Vroep op stap, info@vroegopstap.nl