Gebed in het gezinHet gebed is belang­rijk voor ons persoon­lijk geloofs­leven en ook voor ons gezin. Soms is het zo gewoon dat de aan­dacht wat verslapt. Soms is het juist nog niet gewoon en vraagt het van ons een stap te zetten. Hier wat over­wegingen en tips. Gezin en KerkHet gebed is belangrijk voor ons persoonlijk geloofsleven en ook voor ons gezin. Soms is het zo gewoon dat de aandacht wat verslapt. Soms is het juist nog niet gewoon en vraagt het van ons een stap te zetten. Hier wat overwegingen en tips.

Op deze site katholiekgezin.nl staan bij de vaste onderdelen enkele gebeden die met name in het gezin een plaats (kunnen) vinden. De pagina ‘gebed’ wordt vaak bezocht en dat is goed.

Ademhaling van de ziel

Gebed in het gezinVoor elke christen is het gebed een noodzaak. Gebed wordt niet voor niets de “ademhaling van de ziel” genoemd. Als we niet meer “ademen”, door het gebed achterwegen te laten, is het snel afgelopen met ons geestelijk leven. Het gebed helpt ons het contact met God te  onderhouden. Biddende christenen zijn met God verbonden mensen, die al hun zorgen, verdriet, gevoelens, plannen en tekortkomingen, maar ook hun dank en aanbidding bij God brengen en hun leven in afhankelijk van Hem stellen.

Bidden is veel meer dan alleen iets vragen aan God, het is een vertrouwelijke omgang met God. Een Joodse spreuk zegt het mooi: Bidden is het ogenblik dat de hemel en de aarde elkaar kussen. Gebedstijd is een tijd waarin we ons afzonderen om Hem beter te leren kennen. Het doel van het gebed moet niet in de eerste plaats zijn dat onze verlangens worden vervuld of dat onze moeilijkheden worden opgelost, maar dat we Hem beter leren kennen en gaan vertrouwen. Een andere veelgehoorde uitspraak is ook: Het gebed verandert niet God, maar het verandert degene die bidt.

In het gezin

Zo zijn er vele, vele mooie uitspraken over bidden. En terecht dus, omdat het zo ontzettend wezenlijk en belangrijk is om een leven met God te leiden, waartoe Hij ons elke dag opnieuw uitnodigt. Dat het ook voor het gezin als eenheid belangrijk is, vergeten we nog wel eens.
Niet voor niets is de spreuk van moeder Teresa inmiddels een bijna standaard uitdrukking: ‘The family that prays together, stays together’ (Het gezin dat samen bidt, blijft bij elkaar)

En het wordt misschien niet vaak gezegd, maar onderdeel van ons geloof is dat we beseffen dat het kwaad, de duivel, ons leven wil verstoren en chaos wil creëren. In dat kader kwamen we de een uitspraak tegen die zoiets zegt als: “De enige zorg van de duivel is om de mensen van het gebed af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijsheid, maar beeft wanneer wij bidden.”
 

Tips voor gebed

Nu is er gelukkig steeds meer te vinden over bidden. Bidden als vader of moeder, bidden als kind, bidden met je gezin, bidden bij het Allerheiligste etc etc. Onderaan dit artikeltje staan diverse nuttige links. En wie nog even verder googlet komt van alles tegen.

Ook vermeldenswaard is het initiatief van bisdom Breda. Afgelopen jaar (tot eind mei) is daar het Jaar van het Gebed gevierd. Dat startte in oktober 2014 met een bisdompelgrimage naar Polen en werd op 31 mei jl. door mgr. Liessen in de West-Brabantse Mariabedevaartplaats Zegge afgesloten. Vanwege het Jaar van het Gebed maakte het bisdom korte films voor internet, waarin belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. Elke maand werd een nieuwe film gepubliceerd. De serie is nu compleet en bevat filmpjes over het Onze Vader, het Weesgegroet, de Rozenkrans, het Getijdengebed, de Kruisweg, bidden met de Bijbel en de Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

Links