Spanje wacht ‘demografische ijstijd’Spanje wacht in de toekomst een “demografische ijstijd” zonder weerga. Dat stelt het Instituut voor Gezinspolitiek in Madrid. Spanje wacht in de toekomst een “demografische ijstijd” zonder weerga. Dat stelt het Instituut voor Gezinspolitiek in Madrid.

Prognoses laten zien dat de bevolking steeds sneller zal vergrijzen en steeds minder vervangend vermogen heeft. Spanje zal daarmee binnen de EU het hoogste aantal gepensioneerden per werknemer hebben.
Tegen 2050 zullen tegenover drie actieve Spanjaarden twee gepensioneerden staan. Volgens directeur Hertfelder is het aantal 65-plussers nu al 7,3 miljoen, terwijl het aantal jongeren dan veertien jaar 6,2 miljoen.

De zware vergrijzingsdruk is “een consequentie van de situatie waarin het gezin niet of nauwelijks wordt beschermd of gesteund”. Er is een direct verband tussen de geringe steun en het lage geboortecijfer. In 2032 staat tegenover ieder kind jonger dan vijf jaar een bejaarde van 85 of ouder. In 2050 zijn dat drie 85-plussers. (KN/CNA)

Spanje wacht ‘demografische ijstijd’

Zie ook: www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html