Sociale media onder 16 jaarBegin deze maand ont­stond ineens verwar­ring over een nieuwe Europese wet die sociale media onder de 16 zou ver­bie­den. Dat blijkt niet te klop­pen. Maar er is wel iets gaande. Henk Boeke legt op ouders­online.nl uitge­breid uit wat er speelt. Afgelopen weken ontstond ineens verwarring over een nieuwe Europese wet die sociale media onder de 16 zou verbieden. Dat blijkt niet te kloppen. Maar er is wel iets gaande. Henk Boeke legt op oudersonline.nl uitgebreid uit wat er speelt.

Sociale media onder 16 jaarIn de kop van een artikel in het Algemeen Dagblad stond eind april dat iedereen die jonger is dan 16 jaar geen Facebook, geen Twitter en geen Instagram meer mocht gebruiken. Dat sloeg nergens op. In het stuk zelf werd toegelicht dat “wie jonger is dan 16 jaar, mag in heel Europa zonder toestemming van zijn ouders geen sociale media meer gebruiken. Dat heeft het Europees Parlement beslist. In 2018 wordt het wet. Nederland mag afwijken van de regels en hanteert officieus de norm van 13 jaar.” Dat je alleen met toestemming van je ouders van sociale media gebruik mag magen, klopt wel.

Maar die ‘officieuze norm van 13 jaar’ klopt dan weer niet. Die komt in geen enkele Nederlandse wet voor. Op dit moment ís het zo dat de Nederlandse privacy-wetgeving (Wbp) verplicht stelt dat kinderen en jongeren beneden de 16 jaar toestemming moeten hebben van hun ouders, om hun persoonsgegevens door te geven aan derden, bijvoorbeeld om een social-media-account aan te maken. Het AD bleek, zonder de feiten te hebben gecheckt, het stuk te hebben overgenomen uit een Belgische bron.

Los van alle verkeerde informatie, is er toch wel degelijk iets aan de hand. Henk Boeke gaat op de site van oudersonline uitgebreid in op wat het probleem dan eigenlijk is met de sociale media en waarom Europa zich daar mee bemoeit.

“Waar het in wezen om gaat, is privacy. In het bijzonder: de privacy van kinderen en jongeren. Europa maakt zich daar – terecht – zorgen over. Onder andere omdat sociale media zoals Facebook, maar ook bedrijven als Google, en sinds de introductie van Windows 10, ook Microsoft, notoire slurpers van persoonsgegevens zijn. Tegenwoordig betaal je niet meer met geld maar met je persoonsgegevens. Wat enorme risico’s met zich mee kan brengen, zoals identiteitsdiefstal. Kinderen en jongeren zijn daar extra kwetsbaar voor”, aldus Henk Boeke.

Vervolgens geeft hij gedetailleerd aan wat de huidige situatie en regelgeving is en wat er gaat veranderen en waarom. Het gehele artikel is hier te lezen op de site van Oudersonline.