Cursus over sociale leer van het gezinBinnen de sociale leer van de Kerk is een bewustzijn gegroeid van de centrale plaats die het gezin inneemt als vitale cel van de samenleving. Het Thomas a Kempis leerhuis verzorgt in 2008 een cursus hierover. Cursus over sociale leer van het gezinDe sociale leer van de Kerk is zich in de loop van haar ontwikkeling steeds bewust geweest van de centrale plaats die het gezin inneemt als vitale cel van de samenleving. Het Thomas a Kempis leerhuis verzorgt in 2008 een cursus over de ‘Sociale leer van de katholieke Kerk, toegespitst op het gezin’. Gezinnen en belangstellenden die werkzaam zijn in het gezinspastoraat zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Katholiekgezin.nl heeft eerder op deze site de werkvertaling van het hoofdstuk over het gezin gepubliceerd, in afwachting van de definitieve Nederlandse tekst.

De cursus in Utrecht zal in vijf avonden de plaats van het gezin in de sociale leer van de Kerk naar voren halen, met name zoals het gezin beschreven wordt in de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie en de sociale documenten daarna.

Docent is drs. Ad Verest, pastoor van de parochie Heilig Hart van Jezus, Eindhoven. Hij is tevens docent aan de Pastorale Opleidingen van het bisdom ’s Hertogenbosch en voormalig docent aan de Kerkelijke Academie voor Huwelijk en Gezin (MEDO)

De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats in het Thomas a Kempis Leerhuis aan de Broerestraat 12 te Utrecht, steeds op een donderdagavond van 19.45 – 21.45 uur.

Data in 2008

31 jan.: Het gezin als primaire natuurlijke vorm van samenleving.
28 febr.: Het huwelijk als onontbeerlijke basis voor het gezin.
3 apr.: Het gezin als leerschool voor socialisering.
17 apr.: Het gezin als deelnemer aan het sociale leven.
15 mei: De samenleving als dienst aan het gezin.

Aanbevolen boek: Compendium van de sociale leer van de Kerk (Nederlandse vertaling verschijnt in het najaar).

Deelname kost € 25.
Info: www.leerhuis.nl