Herfstakkoord“Gezinnen met kin­deren en een­ver­dieners beter af” kopt het nieuws­bericht op de website van de SGP. Het moet gezegd: mede dankzij SGP en ChristenUnie worden gezinnen en een­ver­dieners (enigszins) ontzien. Gezinnen met kinderen en eenverdieners beter af meldt het nieuwsbericht op de website van de SGP. Het moet gezegd: mede dankzij SGP en ChristenUnie worden gezinnen en eenverdieners (enigszins) ontzien.

Gezinnen met kinderen en eenverdieners beter af

De SGP is blij dat het gelukt is om in deze tijd van economische malaise tóch solide begrotingsafspraken te maken. Dit geeft duidelijkheid die burgers en bedrijven hard nodig hebben. De SGP staat bekend als een constructieve partij. In die traditie is de SGP bereid geweest mee te werken aan een oplossing voor de politieke impasse.

HerfstakkoordDe inzet van de SGP was van meet af aan dat de gezinnen met kinderen niet de sluitpost zouden worden van de begroting. Die inzet is beloond: de korting op de kinderbijslag is helemaal van de baan. Ook is voorkomen dat ouders veel meer geld kwijt zouden zijn voor schoolboeken.

Een ander aangelegen punt is de hoge belastingdruk. De SGP wil dat de Nederlanders van iedere euro die ze verdienen méér overhouden dan nu het geval is. Dat is gelukt door de belastingdruk te verlagen. Degenen die daar het meest van profiteren zijn eenverdieners. Zij gaan er in vergelijking met de eerdere plannen aanzienlijk op vooruit.

De koopkracht van Nederlanders was en is een belangrijk punt. Er ligt nu 1,5 miljard aan lastenverlichting voor 2014. In deze tijden van crisis geeft dit de koopkracht van mensen een flinke steun in de rug.

Andere winstpunten

  • Voor de mantelzorg is meer geld beschikbaar.
  • De toeslag voor ouders die hun gehandicapte kind zelf verzorgen wordt niet afgeschaft (TOG+).
  • Defensie heeft al heel veel jaren fors ingeleverd. Voor het eerst krijgt Defensie er nu geld bij!
  • Het verlaagde btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt met één jaar verlengd.
  • Op de uitkering van weduwen en wezen wordt niet gekort (ANW).