SGP: cursus tegen echtscheiding“Een deel van de jeugd­problema­tiek is terug te voeren op de vele echt­schei­dingen. De SGP vindt daarom ook dat de gemeente inzet moet tonen gericht op het (doen) aanbieden van cursussen die het voorkomen van echtscheiding tot doel hebben.” SGP: cursus tegen echtscheiding“Een deel van de jeugdproblematiek is terug te voeren op de vele echtscheidingen. De SGP vindt daarom ook dat de gemeente inzet moet tonen gericht op het (doen) aanbieden van cursussen die het voorkomen van echtscheiding tot doel hebben.

Ook inzet op huwelijksbemiddeling achten wij zeer gewenst. Het centrum voor Jeugd en Gezin dient daarbij een rol spelen.”

Dat stelt lijsttrekker van de SGP in Gouda Arjan Versteeg in De Goudse Post. “Huwelijk en gezin moeten in het gemeentelijk beleid zoveel mogelijk gestimuleerd worden”, vindt Versteeg. “Ouders zijn (mede)verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Daarom is hun betrokkenheid nodig. Maar ook kerken, scholen en verenigingen spelen een belangrijke rol. De brede school mag echter niet gebruikt worden voor kinderopvang of het overnemen van de opvoedingstaak van ouders.”