Seks voor het huwelijk?Onder de gevatte naam ‘Broodje Paap’ wordt een blog gevoerd met anek­do­ti­sche stukjes over wat katho­lieken zoal bezig­houdt. Vandaag ver­scheen een bij­drage door Manoury over seks voor het huwelijk. Met gepast gevoel voor humor lezen a.u.b. Seks voor het huwelijk?Onder de gevatte naam ‘Broodje Paap’ wordt een blog gevoerd met anekdotische stukjes over wat katholieken zoal bezighoudt. Vandaag verscheen een bijdrage door Manoury over seks voor het huwelijk. Met gepast gevoel voor humor lezen a.u.b.

“Niet lang geleden zat ik na de heilige Mis rustig koffie te drinken in de pastorie toen een bleke vrouw met een grote rode mond tegenover me kwam zitten, mijn koffie opdronk, zich beklaagde over de strenge moraal van de kerk en me vroeg hoe ik dacht over seks voor het huwelijk. Ik antwoordde haar dat ik in ons geval zelfs niet dacht aan seks binnen een huwelijk. Daarna liep ze boos weg.”