Jonathan - Centrum voor RituelenEr blijkt behoefte te bestaan aan rituelen. Op diverse plekken worden seculiere rituelen aangeleerd. In Amsterdam is er een professioneel bureau dat ouders op dit gebied helpt in de opvoeding van kinderen. Volgens de oprichters blijkt de vraag groot. En in Culemborg is er een ‘Centrum voor Rituelen’. Er blijkt behoefte te bestaan aan rituelen. Op diverse plekken worden seculiere rituelen aangeleerd. In Amsterdam is er een professioneel bureau dat ouders op dit gebied helpt in de opvoeding van kinderen. Volgens de oprichters blijkt de vraag groot.

Jonathan - Centrum voor Rituelen En in Culemborg is er een ‘Centrum voor Rituelen’, waar ouders voor 45 euro een cursus kunnen volgen over ‘rituelen vieren thuis’.

Volgens oprichtster Mieke Veken zijn vaste rituelen belangrijk voor kinderen; het zijn “momenten van even stilstaan bij elkaar en bij de dingen die gebeuren”. Probleem is dat het eigene van rituelen is dat ze overgaan van de ene generatie op de andere en niet zomaar uitgevonden kunnen worden. Totalitaire regimes zoals fascisme en communisme hebben getracht christelijke rituelen na te bootsen om belangrijke momenten in het leven los van het christendom te vieren.

In onze seculiere samenleving, waarin minder mensen vertrouwd zijn met kerkelijke rituelen, ontstaat er een markt voor alternatieven. Of de Kerk moet (beter) op die behoefte inspelen en gezinnen de kans bieden aan te sluiten bij haar eeuwenoude rituelen. (KN)