Algemene audiëntie bij paus FranciscusDe schoonheid van het christe­lijk huwe­lijk was voor de tweede maal het onder­werp in de serie woens­dag­catecheses over het gezin. Een prachtige serie teksten om samen te lezen, natuur­lijk op RKDocumenten.nl. De schoonheid van het christelijk huwelijk was voor de tweede maal het onderwerp in de serie woensdagcatecheses over het gezin. Een prachtige serie teksten om samen te lezen, natuurlijk op RKDocumenten.nl.

Algemene audiëntie bij paus Franciscus“U, mannen, begrijpt u dit? Uw vrouw liefhebben zoals Christus de Kerk liefheeft?” De Paus laste meerdere spontane commentaren in de tekst van zijn 13e catechese over het gezin in, die ook het tweede luik is van zijn catechese over de schoonheid van het christelijk huwelijk.

De Paus benadrukte “de Evangelische nieuwigheid” van het huwelijkssacrament, “die de oorspronkelijke wederkerigheid van toewijding en respect herstelt”.

In zijn commentaar op de Brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs, sprak Paus Franciscus over de “onverbreekbaarheid” en richtte zich daarbij ook tot de herders van de Kerk: “Aanvaarden wij ten einde toe, als gelovigen en herders, deze onlosmakelijke band tussen de geschiedenis van Christus en de Kerk enerzijds en de geschiedenis van huwelijk en gezin anderzijds? Zijn wij bereid deze verantwoordelijkheid ernstig op te nemen, dat wil zeggen dat elk huwelijk de weg gaat van de liefde die Christus voor de Kerk heeft? Dat is iets groot!

Speciaal publiek

Deze algemene audiëntie en woensdagcatechese was extra bijzonder omdat helemaal vooraan – rechts een slordige 800 pelgrims zaten van Bisdom Haarlem-Amsterdam, inclusief kathedraal koor, Mgr. Punt, Mgr. Hendriks, Mgr. Van Burgsteden en een ‘verdwaalde’ Mgr. De Jong.