Dr. Corrie in het Schooltv WeekjournaalNou, het is officieel. Je bent niet normaal als je toevallig de mening erop nahoudt dat het niet normaal is als jongens op jongens vallen of meisjes op meisjes. Dat beweert althans dokter Corrie. Dr. Corrie in het Schooltv WeekjournaalNou, het is officieel. Je bent niet normaal als je toevallig de mening erop nahoudt dat het niet normaal is als jongens op jongens vallen of meisjes op meisjes. Dat beweert althans dokter Corrie, de ‘dokter’ die op het ntr schooltv-weekjournaal wekelijks kinderen van groep 7 en 8 de ins en outs van seksualiteit vertelt.

De karikaturale puberachtige dokter Corrie is een nieuw onderdeel in het schooltv weekjournaal dat door verreweg de meeste scholen klassikaal wordt bekeken. Met de introductie van dit onderdeel wordt seksuele voorlichting zonder overleg met ouders en voorbereiding – ook door de leerkracht – de groep ingeslingerd. Kinderen van groep 7 en 8, en vaak ook groep 6, krijgen dit even tussen het wereld- en lokale nieuws in hun schoot geworpen.

Vaste begintekst van de ‘olijke’ dokter Corrie, gespeeld door actrice Martine Sandifort (onder meer bekend van Koefnoen en Het Klokhuis). is: “Beste kijkers, zoals iedere week bespreken we dingen die leuk en spannend maar soms ook wel heel moeilijk zijn om over te praten, zoals bijvoorbeeld seksualiteit.” Over het laatste woord struikelt dokter Corrie steeds lacherig.

In het korte filmpje dat volgt mag een bekende Nederlander, met wie dokter Corrie via de pc zogenaamd verbonden is, over een onderwerp iets zeggen. Daarna volgen de wijze woorden en tips van ‘dokter’ Corrie. Week 1 (6 september) ging over zoenen, met een fijne demonstratie van de dokter, week 2 (13 september) over erectie en week 3 (20 september) over anders zijn.

Bij aflevering 2 wordt voor het gemak meteen de link met vrijen later gelegd, want ja, als de penis niet stijf is, komt hij er niet in…

De ‘wijze’ woorden van de dokter bij aflevering 3 betroffen onder meer dat het normaal is als een jongen op een jongen valt en een meisje op een meisje, én dat je niet normaal bent als je dat niet zo vindt.

Dr. Corrie in het Weekjournaal van SchooltvAlles wordt gebracht in de sfeer van ‘O wat is het allemaal grappig en o, wat is die dokter Corrie toch leuk’. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit. Door het programma op te nemen in het weekjournaal, verzorgd door de publieke omroep ntr, is de overheid erin geslaagd de visie op seksualiteit van een aantal politieke partijen en van een bepaald deel van de bevolking tot norm te verheffen.

Het is een rechtstreeks gevolg van de politieke druk vorig jaar om de kerndoelen van het lager en voortgezet onderwijs te wijzigen. Voor het eerst werd daarin – op totaal onlogische plekken in de kerndoelen – het extra doel opgenomen om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Van eigen invulling daaraan geven of met de ouders in overleg gaan hoe dat aan te pakken, is door het opnemen van seksuele voorlichting in het weekjournaal geen sprake meer. Die optie wordt ouders en scholen gewoonweg ontnomen. Oftewel: de overheid ontneemt ouders het recht hun kinderen naar eigen wil en geweten in te leiden in zoiets intiems als seksualiteit. Alleen als een school besluit geen schooltv weekjournaal meer te kijken of het stukje van dokter Corrie eruit te knippen, heb je nog de mogelijkheid een eigen keuze te maken. Ga daar maar eens aan staan: schooltv weigeren !

Tot zover de nette, beetje sarcastische, beschrijving.

Oproep

Nu een rechtstreekse wake-up call, een oproep, een aansporing.
Ouder(s) en of verzorger(s) : Willen jullie dat een wilvreemde jouw kind van pakweg 9 of 10 jaar oud vanuit een bepaalde visie wegwijs maakt in de wereld van de seksualiteit?  Willen jullie weten wat je kind opgedrongen krijgt ? Willen jullie inspraak bij de school over een onderwerp dat thuishoort in de intimiteit van het gezin, in de schoot van de opvoeding?

Ga dan eens naar de leerlingensite van het weekjournaal – doe dat vooral eerst even zonder kinderen erbij. Bekijk de filmpjes van dokter Corrie en vorm je mening. Surf bijvoorbeeld ook naar het onderdeel ‘Liefdesplein’ in het menu onder Specials. De onderwerpen, teksten en filmpjes zullen een onaangename verrassing zijn voor velen – nogmaals: het gaat om lagere schoolkinderen, jouw kinderen. Durf jezelf de vraag te stellen: wil ik dit voor  mijn kinderen?

Er zijn meer ouders en verzorgers die aanvoelen of van mening zijn dat seksualiteit gezien moet worden in het licht van de schepping en van een liefdevolle duurzame relatie tussen een man en een vrouw. En dan gaat het dus niet over een verliefdheidje of een kriebelig gevoel in je buik als je op de lagere school zit. De overkoepelende boodschap van de dokter Corrie-programma’s is “Wees voorbereid en geniet ervan”. Maar seksualiteit is geen losstaand onderwerp zoals een sport, waarvan je de technieken, waarschuwingen en middelen moet leren kennen om het ‘veilig’ te doen en het fijn te hebben. Het is juist iets prachtigs, iets groots, een geschenk van de Schepper. Het verdient om met waardigheid te worden behandeld.

Er valt nog zoveel meer te zeggen over dit onderwerp, zoals wat de effecten zullen zijn op de kinderen onderling, in de klas, voor hun zelfbeeld, voor hun gedrag thuis tegenover hun ouders etc etc. Op deze site houden we ontwikkelingen, opinies en mogelijke acties in de gaten en berichten daarover.

Van diverse ouders is reeds bekend dat zij de school hebben gevraagd hun kind niet naar het weekjournaal te laten kijken. Zij mogen even iets anders gaan doen. We zijn intussen in dit land zover, dat we onze kinderen moeten beschermen tegen de overheid.

Meer informatie

Update

Inmiddels is een comité van ouders een website en een petitie gestart met het doel het programma-onderdeel Dokter Corrie te stoppen en ouders opmerkzaam te maken op de steeds verder gaande invloed van de overheid en eenzijdige organisaties als Rutgers WPF op de opvoeding van onze kinderen. Omdat zowel de publieke omroep als Rutgers WPF afhankelijk zijn van subsidies heeft ons protest zeker zin!