Schoolproject interreligieuze dialoogDe Katholieke Bijbel Stichting (KBS) heeft deze week aan alle Nederlandse scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs een schoolproject aangeboden rond het boek God Adonai Allah. Schoolproject interreligieuze dialoogDe Katholieke Bijbel Stichting (KBS) heeft deze week aan alle Nederlandse scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs een schoolproject aangeboden rond het boek God Adonai Allah.

De KBS heeft alle Nederlandse scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs een email gestuurd en een kleurrijke folder over het schoolproject dat is opgebouwd rond het boek God Adonai Allah. De eerste 1.500 scholen die reageren, ontvangen een gratis exemplaar van het boek en schriftelijk begeleidingsmateriaal om met het boek in de klas aan de slag te gaan. Meteen aan het begin van de week, zo liet de KBS weten, kwamen de eerste enthousiaste reacties al binnen.

Het boek God Adonai Allah verscheen vorig jaar en is bestemd voor kinderen van 10-14 jaar. Het geeft antwoorden op 100 vragen van kinderen over de verschillen en overeenkomsten tussen het geloof van joden, christenen en moslims. Met het project wil de Katholieke Bijbelstichting (KBS) een impuls geven aan de interreligieuze dialoog in het Nederlandse onderwijs en de wederzijdse kennis en respect tussen de drie godsdiensten bevorderen.

Een speciale site, gaa.bijbel.net, biedt allerlei informatie en ondersteuning voor het project. Er is binnenkort ook een filmpje te zien waarin joodse, christelijke en islamitische kinderen vertellen over hun geloofsbeleving. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van diverse fondsen.