Over bloemetjes en bijtjes (foto: SeaDave)De ouderraad van de middelbare school waarop onze kinderen zitten, organiseerde kort geleden een thema-avond met als onderwerp: “Met je puber praten over seks.” Ik heb naar aanleiding wat op deze avond gebeurde een brief gestuurd naar de rector van de school. De ouderraad van de middelbare school waarop onze kinderen zitten, organiseerde kort geleden een thema-avond met als onderwerp: “Met je puber praten over seks.” Ik heb naar aanleiding wat op deze avond gebeurde een brief gestuurd naar de rector van de school.

Over bloemetjes en bijtjes (foto: SeaDave)Na overleg met enkele mensen heb ik een kortere “light-versie” gestuurd. Omdat diverse elementen uit te brief waarschijnlijk te ver afstaan van mensen in de huidige maatschappij. Hieronder wil ik op deze site echter de oorspronkelijke versie zetten. Omdat het volgens mij praktische en duidelijke handvatten kan geven voor katholieke ouders omtrent de leer van de katholieke kerk inzake relatie en seksualiteit in het Nederland van nu.

Ik geef hieronder (bij “feitelijke weergave…”) letterlijk weer wat er in deze tijd op een middelbare school kan gebeuren. Wie het te walgelijk vindt, die slaat die passage over en leest verder bij “mijn reactie.” Daar staan geen shockerende dingen meer in.

Geachte heer,

Naar aanleiding van bovengenoemde thema-avond gaarne uw aandacht voor het volgende:

Vooraf: wij hebben drie kinderen – die inmiddels in de bovenbouw van de school zitten en geen biologie meer hebben – nooit van hieronder staande praktijken gehoord. Desgevraagd zeiden onze kinderen dat de lessen bij hun toen niet op deze manier gegeven werden. Ik heb op deze thema-avond eerst geluisterd en na overweging en raadpleging van diverse mensen wil ik graag een grondige reactie geven.

In feite sluit het aan op mijn brief en onderhoud begin 2008 met u en de sectievoorzitter levensbeschouwelijke vorming. Toen was onderwerp van gesprek diverse opmerkingen inzake het RK Geloof op de school, nu vraag ik uw aandacht voor enkele bezwaren inzake de ethiek in relatie tot de RK identiteit die wij van de school (mogen) verwachten.

Feitelijke weergave

Enkele passages uit de inleiding van de biologiedocenten en teamleiders.

“De school heeft 4 pijlers. Pijler 2 is opvoeden. Inclusief seksuele opvoeding.
In klas 1 t/m 3 is er een Soa-spel en komt zwanger-zijn aan bod.
In de 2e klas gebruiken wij een – wat wij noemen – pretpakket.”

De docenten pakten een koffer die ze ook voor de klassen gebruiken en haalden van alles eruit en zetten het op een tafel. Allereerst een grote lummel. Een condoom. Een anticonceptiepil. Een vrouwencondoom met als toelichting: "als de kinderen dan vragen “moet die erin” dan zeg ik “ja die moet erin!”. En we vertellen dat een spiraal ingebracht kan worden.

In de 2e klas presenteren we voorbehoedmiddelen en laten we de leerlingen voorbehoedmiddelen aan elkaar presenteren. We vertellen over geboortes. Over relaties: homo's en hetero's. Over seksuele gevoelens in de media.

We geven een opdracht: ga eens een condoom kopen. We geven een condoom mee en zeggen daarbij: “kijk maar wat je ermee doet.”

3e klas: twee leraren gaan naar Dolle Dinsdag (dag met aandacht voor homo's op de kermis in onze stad). “Ze hebben daar een hoop plezier en een leuke dag.” In de activiteitenweek willen we weer, zoals in het verleden, het COC uitnodigen om met leerlingen te praten.

De rest van de avond werd ingevuld door een huisarts en seksuoloog.

Het gaat mij in dit schrijven om de geschetste praktijk op de school.

Mijn reactie

 1. Allereerst zijn er behalve massale kerkverlating en verminderde RK beleving ook allerlei soorten visies over theologische en ethische kwesties binnen de RK Kerk. Ook is de kerk onlangs in het nieuws gekomen vanwege seksueel misbruik. Toch kent de tweeduizendjarige kerkgeschiedenis naast vele downs ook ups. Haar bijdrage in de vorige twee eeuwen op gebied van ziekenzorg en onderwijs in onze stad is bijvoorbeeld fenomenaal geweest.
 2. Ik ben enorm geschrokken, boos en verdrietig dat de moraal zo laag is zoals uit de feitelijke weergave van de biologiedocenten hierboven beschreven is. Het dwingt me tot het kernachtig formuleren van de RK leer. De ook door de zalig verklaarde stichter van de school uitgedragen officiële leer van de kerk en openbaring zoals ze te vinden is in de bijbel, is moreel zeer hoogstaand en is de bron voor een krachtige en respectvolle samenleving.

  Kernachtig samengevat is ze als volgt: seksualiteit is alleen binnen het huwelijk als levensrichtlijn gegeven. En ook dan alleen met respect voor elkaar. Voor praktiserende rooms katholieken is seksualiteit een gevolg van een besluit om met elkaar lief en leed een leven lang te delen. Niet de eigen gevoelens en wensen zijn uitgangspunt, maar allereerst de gerichtheid op de ander. In de huwelijksviering wordt dat symbolisch tot uitdrukking gebracht: je geeft de ring aan de ander en pakt hem niet.

  De relatie staat voorop. Die mag niet vertroebeld worden door te vroege en te groot gemaakte seksualiteit. Als de relatie goed is, dan volgt daaruit de seksualiteit, niet andersom. En die seksualiteit, de gemeenschap hou je niet tegen met allerlei voorbehoedsmiddelen, maar daarmee vier je de onderlinge relatie. Een bekroning van het totaal geven aan elkaar. De grootste vrucht van deze liefdevolle omgang zijn kinderen. Van totale gemeenschap kan je je tijdelijk onthouden als een groter aantal kinderen niet verantwoord is, hetgeen de ouders zelf beoordelen.

  Geordende seksualiteit kan een moeilijke opgave zijn. Het doet een beroep op discipline en gerichtheid op allerlei andere levenstaken.

  Maar katholieken staan er niet alleen voor. Want ze zijn gesterkt en verrijkt met het Sacrament van het Huwelijk. Want zo, via de sacramenten komt God vooral tot mensen.
  Ook als dingen ongeordend gaan, kan via vergeving en ook via het Sacrament van de Biecht weer met een schone lei begonnen worden. Uitgangspunt en aandachtspunt blijft het zich richten op de goede relatie.

  Voor de duidelijkheid: tederheid van ouders naar kinderen toe, een schouderklop, bij verdriet een arm om de ander heen, dat zijn lichamelijke uitingen die natuurlijk zeer gewenst zijn.

 3. In de pluriforme samenleving zullen velen die het RK geloof niet (willen) hebben, andere bronnen hebben waarop ze de seksualiteit beoordelen: het voelt toch goed, als je de ander maar niet tegen zijn zin in iets aandoet, iedereen doet het toch zo, de media laten het zo zien. Ik mag er toch vanuit gaan dat onze school, die op het hoogste niveau middelbaar onderwijs geeft, niet alleen afgaat op wat de media laat zien, maar ook zelf nadenkt over ons christelijk erfgoed. Het is toch zorgelijk dat overaccentuering van seksueel gedrag kan leiden tot seksuele omgang waarbij er een groep jongens niet geleerd is met hun gevoelens niet goed om te gaan en pressie uitoefenen op meisjes en er een groep meisjes is dat spijt heeft achteraf wat ze allemaal gedaan heeft.

  Daarover liet de seksuoloog cijfers zien van aantallen keren dat dat voorkomt. Ook pleitte hij, in het kader van een basis van gezond seksueel gedrag, voor een warm “nest”. Voor een warm nest pleit ik ook. Maar daarvoor is wel nodig dat ouders op elkaar gericht zijn. En daarvoor is nodig dat je jezelf van tijd tot tijd opzij zet, in dienst van het gezin. Alleen maar toegeven aan eigen seksuele wensen is daarvoor geen goede basis. De biologieleraressen gaven niet anders dan een inleiding op de ervaring van het genot.

 4. Uiteraard is het begrijpelijk dat de biologiedocenten met betrekking tot seksualiteit aandacht geven aan wat er in de maatschappij gebeurt. Maar concreet vraag ik de school wel, en daarover zou ik graag met u van gedachten willen wisselen:
  • Extremen in de seksuele opvoeding op school te laten vallen en trouw te zijn aan haar eigen pijler van respect voor ieders eigenheid. Rekening te houden met de jongeren die iets opgedrongen krijgen wat ze niet willen. Enkele tientallen procenten jongeren tot hun 23e jaar geen gemeenschap of orale seks heeft volgens de seksuoloog. En rekening te houden met ouders die zelf als eerste verantwoordelijk (willen) zijn voor de (intieme) seksuele opvoeding van hun kinderen.
  • Recht te doen aan de uitgangspunten van de school zoals ze staan in de schoolgids onder “levensbeschouwing”: “Omdat de school een katholieke signatuur heeft is de joods-christelijke traditie altijd één van de dialoogpartners.” De inhoud van die signatuur is totaal niet bij die biologiedocenten aan bod gekomen.

   Wellicht zou een betere integrale visie van biologie en levensbeschouwing hiertoe kunnen bijdragen. Een zeer bekend schrijven van de vorige paus (Familiaris Consortio, onder nr 37) mag ik aanhalen omdat het ook de kern mijn schrijven is: “Daarom verzet de kerk zich beslist tegen een bepaalde, vaak gepropageerde vorm van seksuele voorlichting die is losgemaakt van de zedelijke beginselen.”

Gaarne uw reactie.

Reactie van een lezer

Van een lezer van deze blog ontvingen wij een mooie reactie:

“Ik vind het een uitstekende, weloverwogen reactie op een enorm groot kwaad wat gaande is. Ik heb nog nooit (zelfs niet in het Katholiek Nieuwsblad) zo'n heldere verkorte weergave gezien van de katholieke visie op huwelijk en sexualiteit. Jammer dat dit geluid verder nergens te horen is.”