Schermtijd kinderen aan banden (foto: Wayan Vota)Onlangs is Taiwa­nese wet­ge­ving goed­ge­keurd waar­mee de regering ouders die hun kinderen ongezond lang naar een scherm laten kijken, kunnen beboeten. Hoe lang dat precies is, zegt de wet er niet bij en privacy dreigt het onderspit te delven. Onlangs is Taiwanese wetgeving goedgekeurd waarmee de regering ouders die hun kinderen ongezond lang naar een scherm laten kijken, kunnen beboeten. Hoe lang dat precies is, zegt de wet er niet bij en privacy dreigt het onderspit te delven.

Schermtijd kinderen aan banden (foto: Wayan Vota) De ‘Kind en Jeugdzorg beschermingswet’ breidt de mogelijkheden van bestaande wetgeving uit om ouders die hun kinderen tot 18 jaar langdurig blootstellen aan schermen boetes op te leggen tot € 1.400 (50.000 Taiwanse Dollar). Taiwan volgt hiermee China en Zuid-Korea die vergelijkbare maatregelen kennen. Onder de nieuwe wet wordt het excessief blootstellen aan schermen even ernstig geacht als roken, alcohol en drugs.

Hoeveel tijd precies te lang wordt geacht, wordt niet gesteld. Wel is vastgelegd dat ouders aansprakelijk zijn als ze hun kinderen zo lang naar schermen laten staren dat ze er ziek van worden, lichamelijk en/of geestelijk.

De nieuwe wetgeving valt niet in goede aarde bij de meeste Taiwanezen met als grootste bezwaar de gevolgen voor hun privacy. Sommige ouders kunnen echter wel een steuntje in de rug gebruiken om hun kinderen aan te spreken op hun schermgedrag. Onderzoeken hebben aangetoond dat moeite met concentreren, leermoeilijkheden, gedragsstoornissen, slaapstoornissen en obesitas het gevolg kunnen zijn van excessief schermgebruik.

Een recente studie in de Verenigde Staten heeft vastgesteld dat 8-jarigen gemiddeld 8 uur per dag aan enige vorm van media worden blootgesteld terwijl tieners tot maar liefst 11 uur per dag media consumeren! (Time.com)