Dit magazine is een coproductie van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ze hopen er allereerst mensen mee aan te spreken die niet of nauwelijks in contact komen met de christelijke boodschap. Maar uiteraard is het ook de bedoeling binnen de kerkgemeenschap actief met en rond het magazine te werken om zo de christelijke visie op het huwelijk te verdiepen.Nieuw huwelijksmagazine ‘Samen door het Leven’

In het eerste van de drie delen van Samen door het leven komen enkele stellen aan het woord, o.m. de psychologen Danny Verstraeten en Fons Verhoelst, zanger Jan de Wilde en zijn echtgenote Lieve, de relatietherapeut Alfons Vansteenwegen en de bekende Nederlandse psychologe Annette Heffels.

In deel 2 Een leven lang samen? brengen bijdragen en getuigenissen de lezer op het spoor van de diepmenselijke betekenis van trouw en trouwen: het geheim van de liefde kom je op het spoor als je onvoorwaardelijk voor elkaar kiest. En in het slotdeel Man en vrouw schiep Hij hen … komt het huwelijk aan bod in zijn bijbelse en sacramentele dimensie. Het nieuwe magazine bevat ten slotte nog een uitneembaar katern met alle praktische info over trouwen in en voor de kerk.

Dit magazine is het derde in een reeks rond de christelijke sacramenten dat gemaakt werd in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Het magazine verschijnt met een oplage van 20.000 exemplaren.

€ 4,00 (inclusief DVD euro 28,00)

Samen door het leven