Ruzie, en de kinderen dan?Soms is het huis even te klein. Een fikse woordenwisseling kan soms erg opluchten maar wat is de invloed op de kinderen? Moet je alles opkroppen tot de kinderen in bed liggen? Of ben je maar liever duidelijk naar elkaar want dan is het het eerste weer voorbij. Zeven tips voor ruzie. Soms is het huis even te klein. Een fikse woordenwisseling kan soms erg opluchten maar wat is de invloed op de kinderen? Moet je alles opkroppen tot de kinderen in bed liggen? Of ben je maar liever duidelijk naar elkaar want dan is het het eerste weer voorbij. Vijf tips voor ruzie.

1. Niet met de kinderen erbij

De gouden regel is en blijft: geen ruzie met de kinderen erbij. Soms is het onvermijdelijk dat de kinderen merken dat je als ouders even bonje hebt. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het hele gesprek in geuren en kleuren mee hoeven te krijgen. Niet alles wat ouders tegen elkaar zeggen, is voor kinderoren bestemd. Dat geldt ook als je even iets uit te praten hebt. Probeer dat uit te stellen tot de kinderen in bed liggen of even aan het spelen zijn. Of trek je anders kort even samen terug, als het echt nodig is. Realiseer je dat je als ouders altijd een voorbeeldfunctie hebt naar de kinderen, ook als je het even niet eens bent met elkaar.

2. Maak het altijd goed voor je gaat slapen

Ruzie, en de kinderen dan?Voorkom sluimerende conflicten. “Laat de zon niet over je toorn ondergaan”, zei kardinaal Danneels ooit. Spreek uit wat er op je hart ligt en maak het altijd goed voor je samen gaat slapen. Vergeef elkaar en vraag vergeving. En neem een moment om samen te bidden en in de Heer weer verenigd te zijn.

3. Ondermijn elkaars gezag nooit

Loyaliteitsconflicten zijn erg verwarrend voor kinderen. Als de kinderen vragen ‘Waar hebben jullie ruzie over?’, trap dan niet in de val om naar elkaar te gaan wijzen of de kinderen partij te maken in het conflict. ‘Vraag maar aan mama waarom ze zo stom doet’ of ‘Vind jij het ook niet raar dat papa dat niet goed vindt’. Blijf als ouders één lijn trekken ook als je een meningsverschil hebt. Dus geen dingen goedvinden waarvan je weet dat de ander die afkeurt. Je kunt dan beter zeggen ‘Daar hebben papa en mama het samen nog over’.

4. Schreeuw niet tenzij het huis in brand staat

Degene die schreeuwt, is altijd fout. Stemverheffing om je argument kracht bij te zetten, kan jezelf misschien wel opluchten, maar is voor kinderen erg indrukwekkend, zeker als ze nog jong zijn. Vergeet niet dat kinderen meesters zijn in imiteren, en wie wil nou dat zijn kinderen gaan schreeuwen om hun zin te krijgen? Ruzie tussen ouders is een ‘live’ les in respectvol met elkaar omgaan.

5. Leg uit waar nodig

Ruzie kan voor kinderen heel leerzaam zijn, maar vooral hoe je tot een oplossing komt en hoe je het ook weer samen goedmaakt. Als je merkt dat de kinderen met vragen blijven zitten omdat ze een deel van je woordenwisseling hebben meegekregen, wees zo eerlijk om naar de kinderen een korte uitleg te geven, zonder teveel details. Vertel kinderen altijd dat een ruzie niets met hen van doen heeft en leg zo mogelijk de reden van de ruzie uit. Kinderen kunnen gebeurtenissen nu eenmaal erg persoonlijk opvatten en geven zichzelf gemakkelijk de schuld van iets.