Kindertop 2007 Het kabinet trekt 441 miljoen euro uit voor een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin. De centra moeten in actie komen als gezinnen dreigen te ontsporen. Kindertop 2007 Het kabinet trekt 441 miljoen euro uit voor een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin. De centra moeten in actie komen als gezinnen dreigen te ontsporen.

De eerste centra worden gevestigd in de vier grote steden en vervolgens in de veertig probleemwijken die minister Vogelaar heeft aangewezen. De centra komen in scholen, gezondheidscentra, consultatiebureaus en buurthuizen.

Minister Rouvoet kondigt vandaag op de Kindertop in Hilversum de oprichting van de centra aan. Ze moeten problemen signaleren bij gezinnen met kinderen tot 19 jaar. (NOS)

Later meer over de Kindertop in Hilversum.