Minister RouvoetIn een interview met Katholiek Nieuwsblad van a.s. vrijdag verbaast minister Rouvoet zich over het recente tumult rond zijn suggestie in De Pers over het krijgen van kinderen: “Een regering die zich niet druk maakt om de demografische ontwikkelingen is geen knip voor de neus waard.” In een interview met Katholiek Nieuwsblad van a.s. vrijdag verbaast minister Rouvoet zich over het recente tumult rond zijn suggestie in De Pers over het krijgen van kinderen: “Een regering die zich niet druk maakt om de demografische ontwikkelingen op de langere termijn is geen knip voor de neus waard.” Volgens Rouvoet stelt gezinsvriendelijk overheidsbeleid mensen in staat werk en zorg ontspannen te combineren.

Zijn opmerking in De Pers over het krijgen van kinderen sluit volledig aan bij de Europese tendens, vindt de vice-premier: “Als de OESO dit een relevante discussie vindt en men er overal elders in Europa over spreekt, verbaast mij de karikaturale manier waarop we daar in Nederland mee omgaan.” Maar ook stelt hij nadrukkelijk: “Een regering die zich niet druk maakt om de demografische ontwikkelingen op de langere termijn is geen knip voor de neus waard.”

Kindvriendelijk

Minister RouvoetNa al het tumult, grijpt hij het interview graag aan om duidelijk te maken wat hij met zijn suggestie wél bedoelde. “Want waar gaat het om? Veel ouders stellen het krijgen van kinderen uit. De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen hun eerste kind krijgen is 29 jaar. Dat is hoger dan in andere landen. Wat zijn hun motieven voor uitstel? En zijn zij zich bewust van de risico’s van dat uitstel? Mijn stelling is: het kiezen voor kinderen is aan de ouders, dat is een privé-beslissing, daar gaat de overheid niet over. Maar als mensen graag aan gezinsvorming zouden willen doen, maar daarvan afzien of het uitstellen omdat de voorzieningen hen daar niet toe in staat stellen, dan is dat een zaak waar de overheid zich over te buigen heeft. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden, verlofregelingen, kinderopvang.”

Trots op kindgebonden budget

Rouvoet is vooral blij en trots op het kindgebondenbudget, waar hij al dertien jaar in de Kamer naar gestreefd heeft. Het is afgelopen vrijdag door de ministerraad aanvaard en treedt 1 januari in werking. Op de vraag in Katholiek Nieuwsblad of dat niet slechts gaat om iets meer dan een euro per dag, rekent hij voor: “Een gezin met drie kinderen en een inkomen van 30 000 euro krijgt nu een kleine duizend euro. Volgend jaar wordt dat 1500 euro en het jaar erop nog meer. Dat is een hele mep bovenop de kinderbijslag.” Of hij zich gesteund voelt door het Europese Parlement dat vorige week pleitte voor een opvoedbonus? Nee, dat gaat voor hem een stap te ver: “Die komt er niet.”

Werk en zorg ontspannen combineren

Ziet Rouvoet geen spanning tussen gezinsvriendelijk beleid en de druk van de overheid om vrouwen meer te laten participeren op de arbeidsmarkt? De minister voor Jeugd en Gezin verwijst naar Denemarken. “Dat toont aan dat arbeid en zorg goed samen kunnen gaan. Een hoge arbeidsparticipatie gaat er gepaard met een hoog geboortecijfer. De vraag is veel meer: wat is een gezinsvriendelijk beleid, zodat mensen ontspannen werk en zorg kunnen combineren? Het is op voorhand niet negatief als beide ouders werken. Maar  wel als zij genoodzaakt zijn beiden fulltime te werken.”

Gezinsvriendelijk

De vraag of kinderen in Denemarken niet voor een heel groot deel worden opgevoed door de staat in plaats van door de ouders, beantwoordt hij me: “Denemarken is daarom niet leidend voor mij, maar ik kijk wel naar de elementen die interessant zijn. In Italië is de arbeidsparticipatie van vrouwen slechts 45 procent en het geboortecijfer 1.3 kind per gezin. Het kabinet wil die twee zaken in harmonie met elkaar brengen: mensen in staat stellen de keuzes te maken die ze zelf willen, participatie in de samenleving en tegelijkertijd een gezinsvriendelijk beleid. Dat is een mooie opgave.”

(Het volledige interview met minister Rouvoet verschijnt in Katholiek Nieuwsblad)