Rouvoet gunt vader meer tijdHet kabinet gaat zich inzetten voor vaders die minder willen werken om langer voor hun jonge kinderen te kunnen zorgen. Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) heeft aangegeven dat hij broedt op een plan om het ouderschapsverlof te moderniseren. Het kabinet gaat zich inzetten voor vaders die minder willen werken om langer voor hun jonge kinderen te kunnen zorgen. In een interview in NRC Handelsblad geeft minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) zaterdag aan dat hij broedt op een plan om het ouderschapsverlof te moderniseren.

Rouvoet gunt vader meer tijdDe huidige regeling schrijft voor dat ouders voor een lange periode moeten aangeven wanneer zij ouderschapsverlof willen opnemen. “Dat kan je dan niet meer veranderen”, zegt Rouvoet. “Ik zou mensen de mogelijkheid willen bieden om de situatie na een halfjaar opnieuw te bekijken. En ik kijk of we het verlof kunnen loskoppelen van de levensloopregeling. Die is niet populair.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde vorige maand dat tien procent van de werknemers die recht hebben op ouderschapsverlof dat verlof ondanks een behoefte daaraan niet opneemt. Een reden daarvoor kan zijn dat vaders denken dat het ongunstig is voor hun carrière. Rouvoet beaamt in de middagkrant dat carrièrekansen kunnen lijden onder het opnemen van ouderschapsverlof.

Het voorstel zal deel uitmaken van Rouvoets gezinsnota, die hij in het najaar aan de Tweede Kamer aanbiedt. GroenLinks is fervent voorstander van het uitbreiden van het vaderschapsverlof -voor direct na de geboorte van een kind- van twee dagen naar twee weken. Daar is de partijleider van de ChristenUnie tegen, onder meer omdat het te duur is. Het plan van GroenLinks kon kort voor het zomerreces niet rekenen op een meerderheid in de Kamer. Na het reces zal een aangepast voorstel aan de orde komen. (Novum)