Mgr. Francis Assisi Chullikat“Het is belangrijk dat de natuur­lijke en dus essen­tiële relatie tussen ouders en hun kinderen wordt bevestigd en onder­steund, en niet onder­mijnd.” Dit heeft kardinaal Chullikat gezegd in een toespraak tot de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties. “Het is belangrijk dat de natuurlijke en dus essentiële relatie tussen ouders en hun kinderen wordt bevestigd en ondersteund, en niet ondermijnd.” Dit heeft de gedelegeerde van het Vaticaan, kardinaal Francis Assisi Chullikat, gezegd in een toespraak tot de Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Mgr. Francis Assisi ChullikatIn de toespraak wijst het Vaticaan de Commissie erop dat het gezin een belangrijke rol speelt in de vorming van jeugdigen en jongeren en dat dus ook de rechten en plichten van de ouders moeten worden erkend. Dit punt werd benadrukt omdat “mijn delegatie sinds enige tijd een onthutsende trend gewaar werd, namelijk de wens van sommigen om de rol van ouders te bagatelliseren bij de opvoeding van hun kinderen, daarmee suggererend dat het opvoeden niet de rol van de ouders, maar die van de Staat is. In dit verband is het belangrijk dat de natuurlijke en dus essentieële relatie tussen ouders en hun kinderen wordt bevestigd en ondersteund, en niet wordt ondergraven.”

In de toespraak wordt verder de nadruk gelegd op het recht van kinderen op onderwijs, wat nog voor te veel kinderen niet toegankelijk is. “De staat heeft een essentiële verantwoordelijkheid om het aanbod van educatieve diensten te verzekeren. En het recht om te onderwijzen is een fundamentele verantwoordelijkheid van de ouders, religieuze instellingen en lokale gemeenschappen.”

De toespraak eindigt met: “Een benadering van ontwikkeling, gebaseerd op authentieke rechten, plaatst de menselijke persoon, met in hem of haar eeuwige en goddelijke inspiratie, in het middelpunt van alle ontwikkelingsbelangen. En zodoende respecteert men het wezen van het gezin en de rol van de ouders, met inbegrip van hun religieuze en ethische waarden en culturele achtergronden. Het bevestigt de bijdrage die jongeren kunnen leveren en al doen aan hun gemeenschap en samenleving. Hoe meer de landen dit erkennen, des te beter zijn zij in staat  beleid te voeren en programma's te implementeren die het totale welzijn van alle personen bevorderen.” (Zenit)

Lees hier de gehele toespraak in het Engels