RetraiteOnlangs heb ik aan een retraite deelgenomen. Een paar dagen bezinning en gebed in Rolduc, het abdijcomplex in Kerkrade. Dat complex bestaat uit een eeuwenoude kerk, een conferentieoord en het seminarie van Bisdom Roermond. Onlangs heb ik aan een retraite deelgenomen. Een paar dagen bezinning en gebed in Rolduc, het abdijcomplex in Kerkrade. Dat complex bestaat uit een eeuwenoude kerk, een conferentieoord en het seminarie van Bisdom Roermond.

RetraiteZo'n vijftig priesters en diakens hebben daar tijdens de retraite samen met Mgr. Wiertz geluisterd naar de inleidingen van Mgr. dr. André-Joseph Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Deze bisschop had in 1999 de retraite voor de paus verzorgd. Zoals gehoopt had hij dan ook hele mooie inleidingen die samen ook een heel mooi geheel vormden. De moeite waard om, aan de hand van aantekening die ik maakte, deze inleidingen in een artikeltje uit te werken.

Het is goed eens bewust aan het bestaan van God te denken, begon de bisschop. Wij zijn door God geschapen en Hij is heel dichtbij. Toch moeten wij Hem zoeken. Geloof in een persoonlijke God is moeilijk vanwege het kwaad.
Het geloof in Hem kan groeien als we naar Jezus kijken.

Almacht

Jezus zegt dit over Zichzelf: "Ik en de Vader zijn één. Mijn Vader werkt ononderbroken, zo werk Ik ook." Jezus is Zoon van God. Jezus zèlf is het goddelijk leven en de waarheid. Jezus kan zonden vergeven en heeft macht over de duivel, ziekte en de natuur.

Lijdende dienaar

En dan op het einde van het leven van Jezus een enorme vernedering. In gehoorzaamheid aan de Vader en als zoenoffer voor ons, wordt Christus overgeleverd en gekruisigd.
De Zoon van God zegt: "God mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"
De Almachtige is de nederigste. Hij had veel mensen aangetrokken, maar sterft alleen.
De Levende hoort nu bij de doden.

Verrijzenis

Jezus had verkondigd dat Hij de Zoon van God is. Daarom werd Hij door de mensen gedood.
De verrijzenis uit de dood is hèt antwoord van God op de ter dood veroordeling van de mensen. De verrijzenis is eerherstel voor Christus. Begin van een nieuwe wereld, waar geen dood meer is. Christus is de eerstgeborene van die nieuwe schepping.

Hoop

Christus is de éérstgeborene, anderen volgen. Dat zijn zij die door het doopsel opnieuw geboren zijn. De huidige wereld is zinloos, mondt altijd uit op de dood. Maar wij christenen mogen hoop hebben. Hoop die nergens anders te vinden is dan bij Christus.

Hoop, want Hij heeft in elke uitzichtloze situatie een bres geslagen. Mgr Léonard kwam hier met een ontroerend voorbeeld. Hij maakt het mee dat vrouwen die abortus hebben gepleegd, bij hem komen biechten. Voor de mens is het met betrekking tot het prille leven onherroepelijk afgelopen. Maar dankzij de Verrezen Heer is het kindje niet verloren. "Eens zal het u kunnen ontvangen" is de boodschap van hoop die alleen dankzij Christus aan zo'n vrouw gegeven kan worden. Christus zoekt en redt wat verloren was. Er is geen toestand waaruit je niet gered kunt worden. Want dan zou de zonde groter zijn dan God.

Hoop kun je hebben tot het einde van je leven. De bisschop kijkt naar de eerste heiligverklaring, door Christus zelf gedaan. Tegen de goede moordenaar zei Hij: "Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs."

Gezonden als Maria

Tegen de apostelen, tegen Maria en tegen ons zegt Jezus: "Vrede zij U." En Hij toonde zijn handen. Zichtbaar wordt de prijs die Christus betaalde om die vrede te kunnen geven. Vrede betekent niet met rust gelaten worden, maar gezonden worden waarbij je twee uitgangspunten in aanmerking moet nemen:

 1. Geloof in de verrijzenis. De verrijzenis is altijd groter. Groter dan alle andere dingen.
 2. Gehoorzaamheid aan de H. Geest, die je inspireert als je voor Hem openstaat.

De bisschop laat aan de hand van vier Maria feesten zien hoe zij, als Moeder van Jezus, maar ook als moeder van Johannes en van alle christenen, zich liet zenden.

 • 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen.
  Wij moeten Maria navolgen door vlekkeloos, dat wil zeggen zonder zonden, rein te zijn.
 • 1 januari: Moeder van God.
  De kerk moet in de hele geschiedenis baren, tot leven brengen, door de H. Geest overschaduwd worden en Christus telkens opnieuw ter wereld brengen.
 • 25 maart: Boodschap aan Maria.
  Maria gelooft de boodschap van God en neemt deze aan. Ze baart Christus en leeft niet uit eigen kracht, maakt geen eigen plannen onafhankelijk van God.  Als de kerk eigen plannen maakt, via marketing de Heer ter wereld wil brengen, lukt het niet.
 • 15 augustus. Maria ten Hemelopneming.
  Maria is in navolging van Christus met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Met haar verheerlijkt lichaam verschijnt ze telkens. Dat geeft hoop. Eens mogen wij bij Jezus en Maria zijn.

Ik sluit af met de opmerking dat het volgens mij alleen maar passend is dankbaar te zijn voor deze verkondiging van de aartsbisschop van België.