Theologie van het LichaamIn de jaren 1979 tot 1984 sprak paus Johannes Paulus II in zijn woensdag­cate­cheses vijf jaar lang over de betekenis van de licha­me­lijk­heid en in het bijzonder over de bete­ke­nis van de seksua­li­teit van de mens binnen Gods schep­pings- en heilsplan. In de jaren 1979 tot 1984 sprak paus Johannes Paulus II in zijn woensdagcatecheses vijf jaar lang over de betekenis van de lichamelijkheid en in het bijzonder over de betekenis van de seksualiteit van de mens binnen Gods scheppings- en heilsplan.

Theologie van het LichaamHij ging daarbij uit van het Woord van God, de menselijke ervaring en hun onderlinge harmonie. Met zijn Theologie van het Lichaam geeft paus Johannes Paulus II een nieuwe en frisse kijk op de betekenis van de seksualiteit.

Van vrijdagmiddag 3 juli tot zondagmiddag 5 juli wordt in de Birgittinessenabdij Maria Hart te Weert een retraite gehouden onder leiding van kapelaan Luc Simons. In deze retraite worden de schriftteksten overwogen welke Johannes Paulus II als uitgangspunt nam voor zijn catecheses en ook zullen we gedeeltes van deze catecheses overwegen. De gebedstijden en de vieringen van de sacramenten zullen gelegenheid geven deze catecheses en schriftteksten op een diepere manier te leren kennen.

Impressie

  • verschillende inleidingen op het thema
  • gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitvieringen van de zusters
  • stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)
  • gelegenheid tot biechten of gesprek

Details

Wanneer:   Van vrijdagmiddag 3 juli, 16.30 uur t/m zondagmiddag 5 juli, 14.30 uur
Waar:   Birgittinessenabdij Maria Hart, Maasstraat 17, Weert
Begeleiding:   Kapelaan Luc Simons
Kosten:   € 90 p.p.
(de prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen)
Flyer:   Download hier de flyer
Website:   mariamaterretraite.webklik.nl