Retraite - Man en vrouw schiep HijIn het weekend van 25 t/m 27 augustus 2017 rond de Willibrorduskerk te Wassenaar een retraite gehouden door Don Damir Stojić met als thema de Theologie van het Lichaam. Doelgroep is jongeren en jongvol­was­senen. De voertaal is Engels. In het weekend van 25 t/m 27 augustus 2017 rond de Willibrorduskerk te Wassenaar een retraite gehouden door Don Damir Stojić met als thema de Theologie van het Lichaam. Doelgroep is jongeren en jongvolwassenen. De voertaal is Engels.

Katholieke ‘bootcamp’

Retraite - Man en vrouw schiep HijIn de katholieke traditie nemen mensen een korte of langere periode van retraite om zich te bezinnen en om nieuwe inzichten te krijgen. Het is ook een weg om God beter te leren kennen en daarmee dichter bij jezelf en je naaste te komen. Je zou kunnen zeggen: een retraite is een soort katholieke bootcamp.

Deze zomer is er in Nederland een bijzondere retraite: Van 25  t/m 27 augustus a.s. komen jongeren en jong volwassenen uit verschillende parochies, bisdommen, steden en landen in Wassenaar (Sint Willibrordus kerk) bij elkaar om zich te bezinnen op het thema “Man en vrouw schiep Hij” (Gen. 1,27) en de Theologie van het Lichaam door H. paus Johannes Paulus II.

Het gaat hierbij om het nadenken over vele vragen met betrekking tot relatie tussen God en de mens: Wie we zijn als man en vrouw, de onderlinge relatie tussen man en vrouw zowel in het huwelijk als buiten het huwelijk, celibatair leven en leven in het huwelijk.

Theologie van het lichaam

Dit gebeurt aan de hand van lezingen door een jonge priester, pater Damir Stojic. Pater Stojic  is geboren in Canada, maar hij is nu als studentenkapelaan werkzaam in Zagreb (Kroatië). Hij trekt de wereld rond en is al van Australië tot Amerika en in vele landen in Europa geweest om jongeren en jong volwassenen bezinning te geven over de Theologie van het Lichaam. In Zagreb zijn het ondertussen duizenden jongeren die komen luisteren en zich laten inspireren en vormen door deze jonge pater.

Muziekband

Pater Stojic neemt zijn eigen Engelstalige muziekband komen. Deze band timmert aan de weg door middel van concerten en het uitgeven van eigen cd’s. Het programma van de retraite bestaat naast de lezingen door pater uit het dagelijks vieren van de Eucharistie vieren, lofprijzing, Aanbidding (met Biecht mogelijkheid) en momenten van gezellig samen zijn (ontspanning, recreatie).

Info en aanmelden

Een reactie van één van de deelnemers: “Als je echt wilt weten wat Gods bedoeling is met jouw leven, dan is dit je kans om daar helderheid in te krijgen.”

Aanmelden kan nog bij kapelaan Boris Plavčić (e-mail: borisplavcic@hotmail.com of Whatsapp: 06 435 145 95). De kosten zijn op basis van een vrijwillige bijdrage. We zoeken ook nog gastgezinnen voor een groot aantal jongeren uit binnen- en buitenland. Ieder die onderdak wil bieden kan zich ook bij mij aanmelden.

Programma

• Vrijdag 25 augustus
19.00 uur – Opening
20.00 uur – Eucharistie
21.00 uur – Aanbidding

Zaterdag 26 augustus
10.00 uur – Eucharistie
11.00 uur – Sessie 1
13.00 uur – Lunchpauze
14.00 uur – Wandeling
16.00 uur – Sessie 2
17.45 uur – Avondeten
19.00 uur – Rozenkrans
19.30 uur – Aanbidding

Zondag 27 augustus
11.00 uur – Hoogmis
12.30 uur – Slotwoord met daaropvolgend samenzijn