Website Respectvol beroep“In het licht van de Synode over het gezin, die gehouden zal worden in oktober 2015, willen wij ons respectvol tot Uwe Heiligheid richten teneinde uitdrukking te geven aan onze zorgen en hoop ten aanzien van de toekomst van het gezin.” “In het licht van de Synode over het gezin, die gehouden zal worden in oktober 2015, willen wij ons respectvol tot Uwe Heiligheid richten teneinde uitdrukking te geven aan onze zorgen en hoop ten aanzien van de toekomst van het gezin.”

Website Respectvol beroep Met die woorden richten bezorgde katholieken zich tot de H. Vader. Zij willen dat paus Franciscus, in tegenstelling tot de afgelopen synode, op de komende Gezinssynode van oktober helderheid schept over de onveranderlijkheid van de leer van de Kerk inzake huwelijk en gezin. Er is nu ook een Nederlandse website voor de petitie geopend.

Gender-theorie

“Onze zorgen komen voort uit het gadeslaan van een decennialange seksuele revolutie, die verspreid wordt door een monsterverbond van machtige organisaties, politieke machten en massamedia die hardnekkig het idee van het gezin als de basiseenheid van de samenleving ondermijnen. Sinds de zogenaamde Sorbonne-Revolutie van mei '68 wordt ons langzaam en systematisch een moraliteit opgelegd die tegengesteld is aan de goddelijke en de natuurlijke wet. Hierdoor is bijvoorbeeld het onderwijzen van de afschuwelijke 'gendertheorie' aan jonge kinderen in vele landen mogelijk geworden”, aldus de petitie.

Petitie

In het spoor van kardinaal Burke spraken eerder mgr. Athanasius Schneider en andere prelaten hun zorg uit over de ontwikkelingen. Onder de prominenten die de petitie hebben ondertekend worden o.a. mgr. Rob Mutsaerts, pastoor Cor Mennen en

Dr. G.J.M. Van den Aardweg

Dr. G.J.M. van den Aardweg genoemd. Op dit moment staat de teller wereldwijd op ruim 100.000 ondertekenaars.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)