ECLJ - European Centre for Law and JusticeHet ‘European Centre for Law and Justice’ (ECLJ) waarschuwt voor een contro­versiële reso­lutie die op 22 oktober aan het Europese Parlement te Brussel ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het ‘European Centre for Law and Justice’ (ECLJ) waarschuwt voor een controversiële resolutie die op 22 oktober aan het Europese Parlement te Brussel ter goedkeuring wordt voorgelegd.

ECLJ - European Centre for Law and JusticeDe resolutie, die weliswaar geen bindende kracht heeft, promoot abortus als mensenrecht en zal volgens het ECLJ Europese artsen, apothekers en gezondheidspersoneel die met abortus worden geconfronteerd hun recht op gewetensbezwaren ontzeggen. “Hiermee gaat het Europese parlement zijn bevoegdheden ruim te buiten”, aldus het ECLJ.

De juristen van het ECLJ vrezen dat de resolutie ook kan leiden tot de financiering van abortus en omstreden wetenschappelijke en industriële projecten die resulteren in de vernietiging van menselijke embryo’s. Het moment waarop de resolutie aan het Europese Parlement wordt voorgelegd is uiterst merkwaardig, omdat het Europese burgerinitiatief ‘One of Us’ ruim de benodigde 1,2 miljoen handtekeningen is gepasseerd. Dat burgerinitiatief, dat onder meer ook op steun kan rekenen van de katholieke Kerk en de Europese bisschoppen, wil de Europese Unie juist aansporen om wetsvoorstellen te maken voor een betere bescherming van het ongeboren menselijke leven. Daarvoor moesten 1 miljoen handtekeningen worden verzameld. Op 7 november worden de steunbetuigingen aan het Europees Parlement aangeboden.

De controversiële resolutie, die regelrecht ingaat tegen het burgerinitiatief, komt er onder impuls van de Europese afdeling van de International Planned Parenthood Federation, die het recht op abortus tracht te promoten en af te dwingen.

Het ECLJ is een internationale, niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten in Europa en wereldwijd. De organisatie beschikt over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties/ECOSOC sinds 2007. (Kerknet.be)

Zie ook