HH. Louis en Zélie MartinIn de nacht van vrijdag 15 op zater­dag 16 september en vervolgens de gehele zater­dag is er een programma rondom HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de Heilige Theresia van Lisieux. De relieken van HH. Louis en Zélie Martin zijn dan in het Sint-Janscentrum. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september en vervolgens de gehele zaterdag is er een programma rondom HH. Louis en Zélie Martin, de ouders van de Heilige Theresia van Lisieux. De relieken van HH. Louis en Zélie Martin zijn dan in het Sint-Janscentrum.

Twee echtgenoten tegelijkertijd

HH. Louis en Zélie Martin

H. Zélie Martin (°23 dec 1831 – † 28 aug 1877)
H. Louis Martin (°22 aug 1823 – † 29 jul 1894)

Paus Franciscus heeft Louis en Zélie Martin, de ouders van de Heilige Theresia van Lisieux, op zondag 18 oktober 2015 heilig­verklaard. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat dit ge­beur­de aan twee echtgenoten tege­lijkertijd. Louis en Zélie Martin tonen ons hoe het sacrament van het huwelijk een bron van vreug­de is en tevens steun kan geven in moeilijke omstandigheden van het leven. De komst van de relie­ken van de HH. Louis en Zélie Martin naar het Sint-Janscentrum in Den Bosch biedt de gelegen­heid om stil te staan bij het grote geschenk van het sacrament van het huwelijk dat de Schepper ons heeft gegeven.

Programma rond de relieken

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan het Sint-Janscentrum in de avond en nacht van 15 september en de opvolgende zaterdag 16 september. Het programma van de dag vindt u hieronder, u kunt graag aansluiten bij elk programmaonderdeel dat u het beste schikt.

Vrijdag 15 september

Het reliekschrijn komt naar verwachting in Den Bosch aan omstreeks 21.30 uur. Er is gelegenheid om tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag deel te nemen aan de doorlopende nachtelijke aanbidding.

Het staat u vrij om gedurende de nacht te komen en te gaan. U kunt parkeren bij het Sint-Janscentrum. Voor de praktische informatie en om toelichting te krijgen bij de veiligheidsmaatregelen verzoeken wij u vooraf met de receptie van het Sint-Janscentrum contact op te nemen: tel nr. 073-6132000.

Zaterdag 16 september

Gedurende de gehele dag is het Sint-Janscentrum geopend en kunt u vrijelijk binnenlopen op een voor u geschikt moment. Op zaterdag is er verder doorlopende gelegenheid voor aanbidding, biecht, ontmoeting met seminaristen en met Blauwe Zusters. Ook is er de gehele dag gelegenheid tot aankoop van nieuwe en tweedehands boeken.

Wim en Annette Peeters
De inleiding door Wim & Annette Peeters heeft als titel:
Liefde en lijden. De kracht van het sacrament van het huwelijk in moeilijke omstandigheden’.

Voor de kinderen wordt tijdens de inleiding van Wim en Annette Peeters door de Blauwe Zusters een kinderprogramma georganiseerd; voor tieners is er eveneens een apart programma.

André Dieduksman
’s Avonds houdt André Dieduksman een jongerenprogramma:
‘Léonie Martin, een tegendraadse heilige? De moeilijke dochter van Louis en Zélie Martin’
Voor de ouders is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Avondmaaltijd
Er is gelegenheid om deel te nemen aan de avondmaaltijd om 18.00 uur. Ook hiervoor is aanmelding niet vereist, zij het dat het voor de organisatie praktisch is om enige juiste inschatting te kunnen maken. Dus mocht u voor donderdag 14 september weten dat u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert via mail info@sint-janscentrum.nl of telefonisch 073-6132000.

Programma

  Vrijdag 15 september 2017
ca. 21.30 uur Ontvangst van de relieken in de kapel van het Sint-Janscentrum
aansluitend Nachtelijke aanbidding en verering van de relieken
   
  Zaterdag 16 september 2017
7.15 uur Ochtendgebed
7.30 uur Eucharistieviering
10.30 uur Rozenkransgebed
14.45 uur Getuigenis door Wim en Annette Peeters (tevens tienerprogramma)
16.00 uur Vespers en afsluiting van de aanbidding
16.30 uur Processie
17.00 uur Eucharistieviering (zondagsviering)
18.00 uur Gezellige maaltijd
19.00 uur Jongerenprogramma door André Dieduksman
21.00 uur Afsluiting

Uitnodiging