Relaties centraal in Inspiratie MagazineStevige huwelijken versterken een ge­zon­de maat­schap­pij. In de nieuwe Inspiratie Magazine staan relaties centraal. Onder meer in een interview over de Marriage Course en de Marriage Week, twee initia­tieven gericht op het versterken van relaties.
Stevige huwelijken versterken een gezonde maatschappij. In de nieuwe Inspiratie Magazine staan relaties centraal. Onder meer in een interview over de Marriage Course en de Marriage Week, twee initiatieven gericht op het versterken van relaties.

Relaties centraal in Inspiratie MagazineOok komt aan bod hoe je als ouder je kinderen in hun jeugd kunt voorbereiden op een goede relatie later. Bijvoorbeeld door een lastig onderwerp als seksualiteit open, eerlijk en op tijd met je kind te bespreken. Psychologe Lucie Veselka geeft daarbij vijf praktische tips voor ouders.

Verder in dit nummer een openhartig interview met een jonge moeder die er op zeventienjarige leeftijd voor koos haar kindje te houden, terwijl velen een abortus aanraadden. Het ging ten koste van vriendschappen, maar, vertelt ze, haar zoontje Daniël had ze voor geen goud willen missen.

Meer over deze speciale relatie-editie van Inspiratie Magazine is te lezen op de vernieuwde site www.inspiratiemagazine.nl . Daar zijn ook nieuwe blogs te lezen en kunt u uw eigen geloofsgedicht publiceren. (KN)