Relatietherapie moet terug in het basispakket!De vergoeding voor relatietherapie moet terug in het basispakket van de zorgverzekering “als normaal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland”, bepleit Stichting Marriage Week Nederland. De vergoeding voor relatietherapie moet terug in het basispakket van de zorgverzekering “als normaal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland”, bepleit Stichting Marriage Week Nederland.

Volgens de stichting moeten politieke partijen “dit als een belangrijk item opnemen in hun partijprogramma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen”. De overheid kan “door deze eenvoudige maatregel veel leed voorkomen”, stelt de stichting.

Sociale en economische gevolgen

Relatietherapie moet terug in het basispakket!Volgens de stichting blijkt uit onderzoek “dat relatietherapie echtparen helpt om voor hen verkeerde gedragspatronen te doorbreken en echtscheidingen te voorkomen”.

“In Nederland eindigt bijna 40% van de huwelijken in een echtscheiding. Bij de niet-geregistreerde relaties is dit percentage zeer waarschijnlijk hoger. Bij 60% van de echtscheidingen zijn 2 of meer kinderen betrokken.”, aldus de stichting.

De negatieve sociale en economische gevolgen van echtscheidingen en gezinsbreuken worden volgens Stichting Marriage Week Nederland “steeds duidelijker”.

Drie miljard euro

“Kinderen uit gebroken gezinnen presteren slechter op school, kennen meer gedragsproblemen en zijn drie keer meer geneigd misdrijven te plegen dan kinderen uit volledige gezinnen. Volwassenen uit gebroken gezinnen kennen meer arbeidsverzuim, meer alcoholproblemen, vaak een inkomensval bij vrouwen en hogere criminaliteit bij mannen. De jaarlijkse kosten hiervan voor de Nederlandse samenleving bedragen tenminste 3 miljard euro”, aldus de stichting.

Australisch voorbeeld

Stichting Marriage Week Nederland wijst op het voorbeeld van de Australische regering die in 2014 besloot om alle pasgetrouwde stellen een subsidie van 200 dollar te geven, te besteden aan ‘couples counseling’ (relatietherapie).

Volgens de stichting wil de Australische regering hiermee “grote problemen en breuken in liefdesrelaties voorkomen”.

Aanvullend verzekeren

Relatietherapie werd tot 2013 vergoed vanuit de basisverzekering. Sindsdien vergoeden enkele zorgverzekeraars de kosten hiervan als klanten zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Terug in basispakket

De stichting stelt dat de overheid momenteel “niet de kosten van relatietherapie, maar wel die van echtscheiding” faciliteert.

“Bepaalde kosten rondom het afwikkelen van een echtscheiding zijn aftrekbaar van de belasting. Relatietherapeut is een professioneel en geregistreerd beroep geworden, dat door opname in het basispakket voor veel meer mensen binnen bereik kan komen. Daarom roept Stichting Marriage Week Nederland politieke partijen op om in hun programma’s voor de komende Kamerverkiezingen op te nemen dat relatietherapie weer vergoed moet gaan worden in het basispakket van de zorgverzekeraars.”

Marriage Week

De stichting doet deze oproep bij aanvang van de internationale Marriage Week, die zondag begon en eindigt op Valentijnsdag.

Het verduurzamen van relaties staat centraal tijdens de Marriage Week.

(bron: Katholiek Nieuwsblad)