SpaarvarkengezinEr zou een Europese overeenkomst moeten komen ter bevordering van het gezin. Daar dringt de president van de Vaticaanse bank IOR, Ettore Gotti Tedeschi op aan. Veel landen, en dan in het bijzonder de katholieke landen, reserveren al jaren te weinig geld voor gezinnen. Er zou een Europese overeenkomst moeten komen ter bevordering van het gezin. Daar dringt de president van de Vaticaanse bank IOR, Ettore Gotti Tedeschi op aan. Veel landen, en dan in het bijzonder de katholieke landen, reserveren al jaren te weinig geld voor gezinnen.

SpaarvarkengezinEttore Gotti Tedeschi zegt in een interview met La Stampa dat de uitgaven van regeringen voor gezinnen in de afgelopen 25 jaar, in het bijzonder in katholieke landen, relatief laag is geweest. Tedeschi oppert in het interview het idee van een centrale instantie die erop zou moeten letten dat iedere staat 2,5 procent van het bruto binnenlands product uitgeeft voor gezinnen.

De Scandinavische landen en Frankrijk geven procentueel het meest uit voor gezinnen. Dat gezinnen in katholieke landen maar geringe steun krijgen, is volgens Tedeschi te wijten aan een groeiend nihilisme in die streken. De wereldwijde economische crisis is ontstaan doordat het gezin zijn centrale positie heeft verloren, aldus de bankpresident.

Tedeschi stelt het Franse gezinsbeleid ten voorbeeld aan Italië. Frankrijk, dat qua inwoneraantal vergelijkbaar is met Italië, geeft 2 procent van het bruto binnenlands product uit voor gezinnen. In Italië is dat maar 1 procent, aldus Tedeschi. (KN)