Het Ministerie van Onderwijs heeft een conferentie mede-gefinancierd om de gezinssynode te beïnvloedenHet Nederlandse Ministerie van Onder­wijs heeft een inter­na­tio­nale ‘theo­lo­gische’ en ‘pasto­rale’ con­fe­rentie in Rome mede-gefinan­cierd die als doel had de synode over het gezin te beïnvloeden. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs heeft een internationale ‘theologische‘ en ‘pastorale’ conferentie in Rome mede-gefinancierd die als doel had de synode over het gezin te beïnvloeden.

Thema van de conferentie was "hoe de pastorale zorg te vernieuwen met het oogmerk daarbij volledig homoseksuelen en transgenders in te sluiten, koppels van gelijk geslacht en hun families". Dat meldt Marta Petrosillo, correspondente van Katholiek Nieuwsblad in Rome.

Het Ministerie van Onderwijs heeft een conferentie mede-gefinancierd om de gezinssynode te beïnvloedenDe conferentie ging van start op 3 oktober, naar eigen zeggen opzettelijk enkele uren voordat de Gezinssynode 2014 (5-19 oktober) begon. De katholieke Kerk heeft namelijk "eindelijk besloten zich openlijk te bezinnen" op de genoemde kwesties, aldus de organisatie.

“De kwestie van het Gezin kan niet meer besproken worden zonder alle typen gezinnen daarbij te betrekken, inbegrepen die gebaseerd zijn op liefde tussen mensen van gelijk geslacht”, aldus de uitnodiging. “Ouders van homoseksuelen worden opgeroepen zich te verbinden tot een weg naar aanvaarding en vernieuwing van hun gedachten.” Ook is er aandacht voor kinderen binnen homoseksuele verbintenissen. “Sommige zijn geboren uit een voorafgaand huwelijk. Anderen zijn de vrucht van een keuze die gerijpt is binnen het koppel zelf. Ook deze kinderen hebben er recht op geloofsvorming en de sacramenten te ontvangen binnen hun gemeenschap.”

Opmerkelijk is dat de conferentie werd voorgezeten door Marco Politi, de bekende vaticanist. Het panel bestond verder uit geestelijken die eerder een lans braken voor de ‘ontzondiging’ van homoseksuliteit binnen de Kerk. Een van hen is bisschop: mgr. Geoffrey Robinson, voormalig hulpbisschop van Sidney.

De sponsoring van deze bepaald niet waardenvrije en controversiële conferentie met Nederlands belastinggeld roept vragen op over de scheiding van Kerk en staat. Katholiek Nieuwsblad heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om toelichting gevraagd. (Katholiek Nieuwsblad / Ways of Love)